Datum zadnje izmjene: 19. 01. 2020.


Stres tijekom trudnoće uzrokovan događajima kao što su razvod, gubitak posla i žalost nosi povećan rizik za atopijske bolesti kod djece čak i kada ne postoji sklonost atopijskim bolestima kod majki.

Dr.Petra Arck i kolege (University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Njemačka) izjavili su za Reuters Health da ovi podaci "mogu pomoći kliničarima u predviđanju rizika za astmu kod nerođenog djeteta koristeći jednostavan upitnik o životnim događajima".

"Ovakvi prenatalni životni događaji su naročito važni ako trudnica osobno nije imala neku alergiju, jer povećavaju rizik za astmu u budućnosti djeteta te o njima treba voditi računa ako dođe do problema kod djece", dodala je. Iako postoji snažna genetska veza za ovakvu vrstu bolesti, ona ne može sama po sebi objasniti neočekivano povećanje pojavnosti astme i atopičnih bolesti u zadnjih nekoliko desetljeća.

Autori su dodali da se pararelno s povećanjem prevalencije atopičnih bolesti povećava i psihosocijalni stres, ali za sada postoje ograničeni dokazi o vezi između prenatalnog stresa i atopičnih bolesti.

Istraživači su sabrali podatke od 1,587 djece i njihovih majki koji su sudjelovali u Australijskoj kohortnoj studiji trudnica. Glavni cilj studije je bilo ustvrditi učinke intenzivnog fetalnog monitoringa na ishod trudnoće. Djeca su praćena do 14 godina starosti. Na kraju su sakupljena 994 kompleta podataka za majke i djecu.

Majčini životni događaji su bili zabilježeni između 18. i 34. tjedna trudnoće. Početak atopičnih bolesti kod djece je procijenjen od 6. do 14. godina starosti.

Istraživači su izračunali da je mogućnost razvoja astme i ekcema s 14 godina bila značajno povišena kod djece čije su majke imale nepovoljne događaje u životu tijekom druge polovice trudnoće.

"Nevjerovatno", rekli su istraživači, "kada smo uključili astmu kod majki, veza između nepovoljnih događaja kod majki između 18. i 34. tjedna trudnoće i astme kod djece starosti 14 godina isključivo je postojala samo ako majke nisu imale astmu".

Nakon prilagodbe podataka, relativni rizik pojavnosti astme za jedan stresni događaj bio je 2,24, za dva stresna događaja 1,96 i za tri ili više 1,81. Nije bilo značajne povezanosti s alergijskim događajima u djece u dobi od 6 godina.

Znanstvenici su naveli da se jedno od ograničenja studije odnosilo na nedostatak informacija o majčinim doživljenim stresovima prije trudnoće, depresijama, anksioznosti, suočavanja sa stresom ili socijalnim podrškama.

Dr. Alet H. Wijga (National Institute for Public Health and the Environment, Bilthoven, Norveška) izjavio je za Reuters Health da "je ovo veoma jasna i dobro formirana studija bazirana na relevantnim podacima, te da obrađuje jednu veoma važnu tematiku, no da je važan oprez zbog jačine veza koje su dokazane u istraživanju. Na primjer, autori su istraživali i izvjestili o nepovoljnim životnim događajima kod trudnica tijekom trudnoće. Ovi događaji su smatrani indikatorima stresa i povezani su s alergijskim bolestima kod djece od 14 godina. No, promatrane veze se mogu objasniti i na drugačiji način. Životni događaji kao što su problemi s novcem, gubitak posla i selidba povezani s odvojenim životom ili razvodom tijekom trudnoće mogu utjecati na socio-ekonomski život majki i djece i mogu, na primjer, biti povezani s nepovoljnim životnim prilikama u kojima se djeca razvijaju tijekom djetinjstva".

Svejedno je dr Wijga zaključio: "Mislim da je studija pružila dokaze za povezanost između prenatalnih nepovoljnih događaja i povećanog rizika za razvoj alergijskih bolesti tijekom djetinjstva. Izazov za buduće studije trebao bi biti da se razluči kako događaji tijekom trudnoće povezani s stresom majki utječu na zdravlje djeteta i u kolikoj mjeri na djecu utječu socio-ekonomski uvjeti i okolina u kojoj djeca odrastaju".

 

 

 

J Allergy Clin Immunol 2014.:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve