Datum zadnje izmjene: 31. 01. 2020.

Unatoč anti-estrogenskom djelovanju tamoksifena, lijeka koji se najčešće primjenjuje u adjuvantnoj terapiji nakon operacije raka dojke, novija istraživanja nalaze značajnu povezanost uporabe ovog lijeka s nastankom žučnih kamenaca.

Neka od parcijalnih estrogenskih djelovanja tamoksifena, a ovdje se prije svega misli na utjecaj tamoksifena na sluznicu maternice, poznata su i od ranije. S druge strane, također je poznat i dobro dokumentiran i utjecaj ekspozicije estrogenima na nastanak žučnih kamenaca.


Studija znanstvenika iz Gulhane Military Medical Academy u Istanbulu pratila je liječenje 3.165 pacijentica od invazivnog karcinoma dojke u razdoblju između 1990. i 1997. godine.

Gotovo 2.500 pacijentica nije moglo biti uključeno u daljnja istraživanja zbog neadekvatne dokumentacije. Od 703 pacijentice koje su uključene u studiju, 457 ispitanica je koristilo adjuvantnu terapiju koja je obuhvatila lijek tamoksifen, dok 246 pacijentica nije koristilo tamoksifen.

Pacijentice se nisu razlikovale po starosti u kojoj se javljao rak dojke, starosti menopauze, intervalu između menopauze i javljanja raka dojke, prisutnosti dijabetesa te BMI-u.

Obje skupine pacijentica praćene su u prosjeku kroz 4,6 godina, a tijekom ovog razdoblja i redovitih kontrola, najmanje jednom godišnje je rađen ultrazvučni pregled abdomena. Nakon razdoblja od 5 godina, učestalost javljanja žučnih kamenaca u skupini pacijentica liječenih tamoksifenom iznosila je 37,4% dok je u skupini pacijentica koje nisu koristile ovaj lijek tek u 2% postavljena ova dijagnoza.

Učestalost javljanja žučnih kamenaca kod pacijentica s tamoksifenom rasla je sa svakom godinom uzimanja ovog lijeka: prve godine su se žučni kamenci registrirali kod 0,4% pacijentica, druge godine kod 3,7%, treće godine kod 24,4%, četvrte godine kod 33,1% i pete godine kod 37,4% pacijentica.

Adjuvantna terapija tamoksifenom povezana je s nastankom žučnih kamenaca u skupini postmenopauzalnih pacijentica operiranih od raka dojke u prosjeku 3 godine od početka uzimanja lijeka. Rizik javljanja žučnih kamenaca raste s duljinom trajanja terapije.

Ovi nalazi podvlače činjenicu da je potrebno najmanje tri godine do pojave vidljivih estrogenskih učinaka tamoksifena.

 

World J Surg 2003; 27: 395-399


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve