Datum zadnje izmjene: 17. 01. 2020.


Cjepivo protiv specifičnih HPV proteina pokazalo je značajno veću vjerojatnost histopatološke regresije i virusnog čišćenja u odnosu na placebo.

Iako je kirurška ablacija standardni tretman u liječenju cervikalne intraepitelne neoplazije (CIN) 2/3, spontana regresija se ne događa u neliječenih žena, a životinjski modeli podržavaju potencijal imunoterapijskih pristupa.

U pokusu kojeg je proizvođač cjepiva sponzorirao, istraživači su slučajnim odabirom rasporedili 167 žena s CIN 2/3 promjenama u PAPA testu u jednu od dvije skupine. Jedna skupina je primila intramuskularne injekcije plazmida koji izražava E6 i E7 proteine koje kodira humani papiloma virus (HPV), -16 i HPV-18, dok je druga skupina pacijentica dobila placebo.

Among women who received all three study doses, 50% of plasmid recipients verses 31% of placebo recipients experienced histopathologic regression to normal or CIN1 (P=0.03). The vaccine elicited humoral as well as cellular immune responses, both of which were greater among women who achieved histopathologic regression and viral clearance. Mild local and systemic adverse effects were common, but only erythema was more common among plasmid recipients (78% vs. 57%).

Među ženama koje su primile sve tri studijske doze, 50% primatelja plazmida, na prama 31% ispitanica koje su dobile placebo, imale su patohistološku regresiju na normalan PAPA test ili CIN1 (P = 0,03). Cjepivo je potaknulo oba, i humoralni i stanični imunološki odgovor, koji su bili izraženije među ženama koje su postigli patohistološku regresije i virusno čišćenje. Blage lokalne i sustavne nuspojave bile su česte, ali je samo crvenilo bilo češće među primateljima plazmida (78% vs 57%).

 

Komentar


Ovaj elegantni koncept istraživanja pokazuje da terapijski cjepivo može potaknuti imunološki sustav na čišćenje HPV „transformirajuće“ infekcije koja vodi nastanku karcinoma. Može li ovaj pristup biti primjenjen u općoj populaciji (mijenjajući dozu po potrebi), ostaje da se vidi. Kako urednik časopisa ističe, najveća potreba za jednostavnim terapijama prekanceroznih lezija je u zemljama u razvoju, gdje je često nepoznato kirurško liječenje. Međutim, iako imunoterapeutsko cijepljenje može predstavljati opciju u nekim postavkama, logistički izazovi provedbe čine ovu strategiju manje vjerojatnom kao javno-zdravstvenom rješenju HPV-posredovanih malignih bolesti.

 

 

 


Lancet 2015, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00239-1


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve