Datum zadnje izmjene: 20. 01. 2020.


Pri prvom pregledu u trudnoći preporučuje se testiranje svih trudnica na dijabetes, osim ako već nije poznato da boluju od šećerne bolesti, savjetuje se u novim praktičnim kliničkim smjernicama Udruženja endokrinologa.

"Sve donedavno, trudnica koja je imala povećanu vrijednost glukoze u krvi iznad određenih vrijednosti, po definiciji je dobivala dijagnozu gestacijskog dijabetesa. Međutim, mnogo je žena koje imaju dijabetes od ranije, a da to niti ne znaju", objasnio je predsjednik radne skupine Ian Blumer, specijalist dijabetolog iz the Charles H. Best Diabetes Centre i profesor Sveučilišta u Torontu.

Smjernice su iznimno važne, jer tradicionalni način probira propušta otkriti mnoge žene s dijabetesom. Primjerice, jedna od pet trudnica imat će gestacijski dijabetes. Uobičajenim načinom testiranja otkriva se samo četvrtina svih žena što znači da mnoge ostanu bez odgovarajuće dijagnoze i imaju povećani rizik za komplikacije tijekom trudnoće.

Udruženje endokrinologa zalaže se za testiranje u jednom koraku, što odgovara i preporukama Američkog udruženja dijabetologa (ADA), ali je suprotno stavu Američkog udruženja porodničara i ginekologa (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) i Nacionalnog instituta za zdravlje (National Institutes of Health).

Ovaj pristup za dijagnozu gestacijskog dijabetesa koristi nižu razinu glukoze u krvi i predmet je neslaganja, a protivnici navode da će se broj tako dijagnosticiranih žena s gestacijskim dijabetesom povećati 2-3 puta.

Dr. Blumer i kolege objavili su praktični klinički vodič u izdanju znanstvenog časopisa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism za studeni 2013.

Na prvom pregledu u trudnoći (prije 13 tjedana trudnoće ili što ranije nakon toga) za sve žene koje nisu od ranije poznate kao dijabetičarke, preporučuje se testiranje tako da se odredi glukoza u krvi natašte (GUK), glikozilirani hemoglobin (HbA1c) ili glukoza u krvi bilo kada tijekom dana.

Trudnice čija je vrijednost glukoze u krvi natašte jednaka ili veća od 126 mg/dL (>7.0 mmol/L) ili vrijednost glukoze u plazmi bilo kada tijekom dana 200 mg/dL ili veća (>11.1 mmol/L) ili HbA1c 6.5% ili veći, imaju dijabetes melitus (tip 1, tip 2 ili drugi) nasuprot onim trudnicama koje imaju vrijednost glukoze u krvi natašte 92 do 125 mg/dL (5.1–6.9 mmol/L), što se dijagnosticira kao gestacijski dijabetes.

Za trudnice s dijabetesom melitusom, dijagnozu je potrebno potvrditi još jednim testiranjem (glukoza u krvi natašte, glikozilirani hemoglobin ili oralni test opterećenja glukozom) koji se trebaju učiniti u odsutnosti simptoma hiperglikemije i biti poremećeni i narednoga dana.

Trudnicama u kojih pri prvom pregledu u trudnoći nije dijagnosticiran dijabetes melitus niti gestacijski dijabetes, s 24 tjedna trudnoće potrebno je učiniti dvosatni oralni test opterećenja glukozom sa 75 g glukoze, koristeći kriterije Radne skupine Međunarodnog udruženja za dijabetes i trudnoću (IADPSG).

"Ove se preporuke razlikuju od onih koje su dali Američko udruženje porodničara i ginekologa i Nacionalni institut za zdravlje", navode autori.

Američko udruženje porodničara i ginekologa u SAD, za razliku od gore navedenoga, preporučuje tradicionalno testiranje na dijabetes u dva koraka: najprije se učini OGTT s 50 g glukoze (mjeri se natašte i jedan sat nakon unošenja glukoze), a potom se u žena s abnormalnim nalazom učini trosatni test opterećenja sa 100 g glukoze.

U novim smjernicama, za testiranje na gestacijski dijabetes koristi se OGTT sa 75 g glukoze i treba se učiniti nakon gladovanja tijekom noći od najmanje 8 i ne više od 14 sati, te bez smanjivanja uobičajenog unosa ugljikohidrata tijekom prethodnih dana.

Tako se gestacijski dijabetes dijagnosticira ako je dvosatna vrijednost glukoze u testu sa 75 g glukoze između 24. i 28. tjedna trudnoće 153 do 199 mg/dL (8.5–11.0 mmol/L). Ako je vrijednost glukoze u dvosatnom OGTT 200 mg/dL ili veća (>11.1 mmol/L), postavlja se dijagnoza dijabetesa melitusa.

Ženama koje su pretile ili imaju dijabetes melitus, savjetuje se prije trudnoće regulirati tjelesnu težinu.

Liječenje gestacijskog dijabetesa počinje promjenom životnog stila (pravilna prehrana, umjereno vježbanje svakoga dana tijekom najmanje 30 minuta), a ukoliko to nije dovoljno, uvode se lijekovi.

Posebno se naglašava da je svim ženama s gestacijskim dijabetesom, potrebno ponoviti OGTT 6-8 tjedana nakon porođaja da bi se isključio pravi dijabetes melitus. Te je žene potrebno redovito testirati na dijabetes, a osobito prije nego opet zatrudne.

Žene koje imaju dijabetes melitus tip 1 ili 2 potrebno je uputiti oftalmologu na detaljan pregled očiju da bi se provjerilo imaju li dijabetičku retinopatiju, a ako postoji oštećenje mrežnice, potrebno je liječiti ih prije nego zatrudne.

 

 

J Clin Endocrinol Metab. 2013;98:4227-4249.:: Đurđa Žigmundovac-Klaić, dr.med. :: spec. ginekologije i opstetricije :: Poliklinika Harni ::
  Novosti - Sve