Datum zadnje izmjene: 27. 01. 2020.

Visoka razina testosterona u krvi postmenopauzalnih pacijentica s rakom dojke, povezana je s lošijim ishodom bolesti, ukazuju rezultati istraživanja objavljeni u srpanjskom broju znanstvenog časopisa Journal of Clinical Oncology.

Talijanski znanstvenici s Nacionalnog Instituta za tumore u Milanu, pratili su 194 žene u postmenopauzalnoj dobi, operirane od raka dojke u njegovoj ranoj formi, a koje nisu primale adjuvantnu kemoterapiju ili adjuvantnu hormonsku terapiju. Od svih pacijentica prikupljeni su uzorci krvi u prosjeku 2.8 mjeseci nakon kirurškog zahvata, te je mjerena razina muškog spolnog hormona testosterona.

Pacijentice su u prosjeku praćene 13.9 godina. Preživljavanje bez povrata bolesti bilo je statistički značajno lošije u pacijentica s visokom razinom testosterona (iznad vrijednosti medijana od 0.40 ng/mL) u odnosu na pacijentice s razinom testosterona ispod vrijednosti medijana.

Gledano po skupinama, 5-godišnje preživljavanje bez povrata bolesti iznosilo je 83% u skupini pacijentica s niskom razinom testosterona i 76% u skupini s visokom razinom testosterona. Deset godišnje preživljavanje bez povrata bolesti iznosilo je 70% (niska razina testosterona), odnosno 52% (razina testosterona iznad prosječne vrijednosti) i 15-godišnje preživljavanje bez povrata bolesti iznosilo je 67% vs 36%.

Kod ukupno 15 pacijentica došlo je do pojave drugog primarnog karcinoma osim raka dojke, pri čemu su 4 pacijentice (27%) potjecale iz skupine s niskom razinom testosterona, dok su 11 pacijentica (73%) potjecale iz skupine s razinom testosterona iznad medijana.

Tijekom ovog razdoblja kod 46 pacijentica je došlo do smrtnog ishoda, pri tome je kod 39 pacijentica smrtni ishod izazvao rak dojke. Među ovim pacijenticama, 20 (44%) su pripadale skupini kod kojih su izmjerene niske razine testosterona na početku bolesti, a 26 (56%) pacijentica su pripadale skupini s razinom testosterona iznad prosjeka.

"Određivanje testosterona trebalo bi uključiti u rutinsku obradu postmenopauzalnih pacijentica s rakom dojke", zaključak je znanstvenika.

 

J Clin Oncol 2007;25:2685-2690


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve