Datum zadnje izmjene: 19. 01. 2020.


Bihevioralni program mršavljenja za žene u menopauzi je izvediv, prihvatljiv i učinkovit u smanjenu težine, a može obuzdati valunge kod žena prekomjerne težine i žena iz skupine pretilih, prema rezultatima randomizirane pilot studije objavljene u internetskom izdanju znanstvenog časopisa 'Menopause'.

"Iako se debljina ssmatra zaštitnim čimbenikom protiv valunga, noviji podatci upućuju na pozitivan odnos između valunga i pretiloste", napisala je dr. Rebecca C. Thurston iz Odjela za psihijatriju Sveučilišta u Pittsburghu. "Do sada nisu objavljene posebno dizajnirane studije za testiranje smanjuje li gubitak težine i učestalost valunga. Ova pilot studija čiji je cilj bio procijeniti izvedivost, prihvatljivost i početnu učinkovitost bihevioralnog programa mršavljenja na smanjenje valunga."

Više od 70% žena žali se na valunge tijekom perimenopauzalnog razdoblja, što je često povezano s lošijom kvalitetom života, problemima sa spavanjem, i depresijom, u trajanju od 9 i više godina u prosjeku.

Istraživanjem su bile obuhvaćene 40 žena prekomjerne težine ili pretilih žena koje su imale četiri ili više valunga dnevno. Znanstvenici su ispitanice slučajnim odabirom razvrstali u "intervencijsku skupinu" bihevioralnog programa mršavljenja ili u kontrolnu skupinu na "listu čekanja". Istraživači su koristili fiziološko praćenje, dnevnik, i anketu kojom su prije i nakon intervencije ispitivali promjene u valunge i antropometrijske podatke, koristeći Wilcoxonov test.

Na temelju visokog zadržavanja ispitanica u studiji (83%) i zadovoljstva "intervencijom" (93,8%), "intervencija" u ponašanju čini se mogućom opcijom. Gotovo tri četvrtine (74,1%) žena su izvijestile da je smanjuje valunge bio glavni motivator za mršavljenje.


Prosječan gubitak težine je bio 8.86 kg u intervencijskoj skupini u usporedbi s dobitkom na težini od 0.23 kg u kontrolnoj skupini. Gubitak težine u intervencijskoj grupi odnosi se na više od 10% tjelesne težine i 5% tjelesne masti.

Intervencijska skupina imala je, prema anketnim podatcima, veće smanjenje valova vrućine tijekom 2-tjednog razdoblja (-63.0) u usporedbi s kontrolnom skupinom (-28.0). Međutim, druge mjere koje su se odnosila na valunge nisu se bitno razlikovala između skupina. Postojala je značajna povezanost između smanjenja težine i smanjenje valunga.

"To je ohrabrujuća vijest za žene u potrazi za olakšanjem od ovih tegobnih simptoma," rekla je dr. Margeri Gass, predsjednica Sjevernoameričkog društva za menopauzu. "Ne samo da bi ponašanje koje osigurava gubitak težine moglo biti siguran i učinkovit lijek za mnoge žene, već ono potiče i druge zdravstvene dobiti. Budući da su mnoge žene u ovom pilot istraživanju izjavile kako je njihov primarni motivator za mršavljenje bio smanjenje učestalosti valunga, znamo da bi to mogao biti snažan poticaj za žene da se uključe u zdraviji način života koji pruža brojne druge zdravstvene beneficije osim kontrole učestalosti valunga. "

Ograničenja ove studije uključuju mali broj ispitanica, nedostatak aktivne kontrole i nedovoljna statistička značajnost u otkrivanje promjena intervencije povezane s valunzima.

"Ovaj pilot projekt pokazuje da je program mršavljenja promjenama u ponašanju izvediv, prihvatljiv i učinkovit u stimulaciji mršavljenja među ženama prekomjerne težine i pretilim ženama s valunzima," zaključuju autori. "Nalazi upućuju na važnost većih studija dizajniranih za testiranje utjecaja programa mršavljenja promjenama ponašanja na učestalost valunga."


 

Menopause, 2014.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve