Datum zadnje izmjene: 28. 01. 2020.

Transcendentalna meditacija (TM) može poboljšati krvni tlak i inzulinsku rezistenciju, ukazuje randomizirano kontrolirano ispitivanje objavljeno u lipanjskom broju znanstvenog časopisa Archives of Internal Medicine.

"Metabolički sindrom je jedan od glavnih čimbenika u nastanku koronarne srčane bolesti, a neke komponente ovog sindroma su identificirane kao dobre mogućnosti i terapeutski ciljevi“, navode znanstvenici iz Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles. "Ranija ispitivanja ukazuju na neurohormonalnu aktivaciju povezanu s psihosocijalnim stresom i čimbenicima nastanka metaboličkog sindroma."

U okviru aktualnog ispitivanja praćeno je 103 pacijenta sa stabilnom koronarnom bolesti, koji su razvrstani u dvije skupine: prva skupina je tijekom 16 tjedana redovito prakticirala TM, dok je u isto vrijeme i jednako često u drugoj skupini provođena intenzivna zdravstvena edukacija. Primarno su praćene vrijednosti krvnog tlaka, profil lipoproteina i inzulinska rezistencija, endotelna funkcija i aktivnost srčanog autonomnog sustava mjerena varijabilnošću srčane frekvencije.

U usporedbi sa skupinom u kojoj je provođena zdravstvena edukacija, u TM skupini su registrirane značajno bolje vrijednosti sistoličkog krvnog tlaka (smanjenje za -3.4 ± 2.0 u odnosu na 2.8 ± 2.1 mm Hg u prvoj skupini), poboljšanje inzulinske rezistencije za -0.75 ± 2.04 u odnosu na 0.52 ± 2.84 i poboljšanje varijabilnosti srčane frekvencije za 0.10 ± 0.17 u odnosu na -0.50 ± 0.17 u skupini u kojoj je provođena samo zdravstvena edukacija. Nisu nađene promjene u endotelnoj funkciji (reaktivnost brahijalne arterije).

"Prakticiranje transcendentalne meditacije tijekom 16 tjedana kod pacijenata s koronarnom srčanom bolesti poboljšalo je vrijednosti krvnog tlaka i inzulinske rezistencije, komponenata metaboličkog sindroma kao i tonus srčanog autonomnog živčanog sustava u odnosu na kontrolnu skupinu u kojoj je provođena zdravstvena edukacija", navode autori. "Ovi rezultati ukazuju da TM modulira psihofiziološki odgovor na stres i poboljšava rizične čimbenike za koronarnu bolest, što može predstavljati još jedno mjesto i novi terapeutski cilj u liječenju koronarne srčane bolesti."

Ograničenja ispitivanja uključuju relativno mali broj ispitanika i kratko trajanje studije, populacija pacijenata i pacijentica nije reprezentativna za cijelu opću populacija bolesnika s koronarnom srčanom bolesti, inzulinska rezistencija je mjerena indirektnim načinom, psihosocijalni stres je mjeren na temelju samo-ocjene ispitanika.

"Nastali fiziološki učinci nisu bili praćeni promjenama u tjelesnoj težini, vrsti lijekova ili drugim psihosocijalnim promjenama i uprkos marginalnom statistički znakovitom porastu tjelesne aktivnosti u skupini u kojoj je provođena zdavstvena edukacija", zaključuju autori. "Naši rezultati pokazuju blagotvorni fiziološki učinak transcendentalne meditacije i bez drugih promjena u psihosocijalnom području, ukazujući kako TM može mijenjati fiziološki odgovor na stres prije negoli sami stres, slično fiziološkom utjecaju tjelovježbe."

TM je specifična tehnika relaksacije s standardnim protokolom koji uključuje osobnu poduku tehnike, zajedničke lekcije i okupljanja, temeljena ne drevnoj vedskoj tradiciji. Ranija ispitivanja su pokazala blagotvoran utjecaj na smanjanje krvnog tlaka. Autori ispitivanja ukazuju da je mogući mehanizam kojim TM dovodi do ovog poboljšanja redukcija proinflamatornog stanja povezanog s kardiovaskularnim oboljenjem i smanjenje neurohumoralnog učinka stresa na kardiovaskularni sustav.

 

Arch Intern Med. 2006;166:1218-1224


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve