Datum zadnje izmjene: 19. 01. 2020.


Dnevna injekcije nisko molekularnog heparina (LMWH – " low-molecular weight heparin") ne poboljšava ishod trudnoće niti za majku niti za dijete kod dijagnoze trombofilije u trudnoći, rezultat je istraživanja TIPPS – "Thrombophilia in Pregnancy Prophylaxis Study", multinacionalne, randomizirane studije objavljene u internetskom izdanju znanstvenog časopisa 'Lancet'.

"I dok smo željeli pokazati da primjena LMWH sprečava komplikacije, zapravo smo dokazali da ova terapija ne pomaže", navodi dr. Marc A. Rodger, profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Ottawi, Ontario, Kanada. "Međutim, sada sam jako sretan da ove žene možemo poštedjeti svih onih nepotrebnih injekcija."

Nepovoljni ishodi trombofilije uključuju vensku tromboemboliju u trudnoći, spontani pobačaj, teške preeklampsije, zastoj rasta djeteta u trudnoći i abrupciju posteljice. Iako je upotreba LMWH za liječenje trudnica s trombofilijom prvi put postala raširena u 1990-im godinama, učinkovitost heparina nije nikada istražena multicentričnom randomiziranom kliničkom studijom.

Cilj ovog istraživanja bio je istražiti utjecaj primjena dalteparin tijekom trudnoće na sniženje stope ovih komplikacija u trudnica s trombofilijom.

U razdoblju između veljače 2000. godine i rujna 2012. godine, istraživači su obuhvatili 292 trudnice s trombofilijom i povećanim rizikom za vensku tromboemboliju ili s komplikacijama koje je uzrokovala posteljica u prethodnoj trudnoći, u 36 tercijarnih centara iz 5 zemalja. Trudnice su slučajnim odabirom razvrstane u dvije skupine u omjeru 1:1, od kojih je jedna skupina primala tijekom trudnoće dalteparin (5,000 IU LMWH jednom dnevno u trudnoći do 20 tjedana, a nakon toga dva puta dnevno, do najmanje 37 tjedna), dok je druga skupina činila kontrolnu skupinu koja nije uzimala dalteparin. Iz istraživanja su isključena tri žene (2 u dalteparin skupini i jedna iz kontrolne skupine) nakon slučajnog odabira zbog neprihvaća skupine. Tijekom istraživanja, rezultati studije nisu bili poznati pacijentima niti osoblju koje je sudjelovalo u istraživanju.

U obje vrste analize, analiza namjere liječenja i analiza na liječenju, primjena dalteparina nije smanjila učestalost primarnog kompozitnog ishoda (neovisni nastanak teške ili rane preeklampsije, zastoja rasta, spontanog pobačaja ili venske tromboembolije).

"Ovi rezultati nam omogućuju da napredujemo i da tražimo druge, potencijalno učinkovite, metode za liječenje trudnica s trombofilijom i / ili komplikacijama usljed nastanka krvnih ugrušaka u posteljici," rekao je dr. Rodger u priopćenju.

Analiza sigurnosti je pokazala da se 2 skupine nisu razlikovale u nastanku velikog krvarenja, ali da je manje krvarenje bilo češće u skupini s dalteparinom (28/143 [19,6%]) nego u kontrolnoj skupini (13/141 [9,2%] ; razlika rizika, 10,4%).

"Antepartalna profilaktička primjena dalteparina ne smanjuje pojavnost tromboembolije, gubitak trudnoće ili komplikacija u trudnoći koje uzrokuje posteljica, u trudnica s trombofilijom i visokim rizikom za nastanak ovih komplikacija ali je povezana s povećanim rizikom od manjeg krvarenja", navode autori studije.

U popratnom uvodniku, dr. Paul S. Gibson, iz Odjela za medicinu i Odjela za porodiljstvo i ginekologiju Sveučilišta u Calgaryju, Alberta, i dr. Kara A. Nerenberg, iz Odjela za medicinu Sveučilišta u Ottawi, Ontario , Kanada, premda studiju TIPPS nazivaju "metodološki rigoroznom" navode ograničenja studije koja obuhvaćaju nisku stopu događaja (18,9% događaja u odnosu 49% predviđenih događaja), različitu praksu uporabe aspirina između dvije skupine, sporu stopu regrutacije ispitanica i male veličine podskupina.

TIPPS "pokazuje da terapija niskomolekularnim heparinom nije učinkovita u sprečavanju širokog raspona klinički značajnih negativnih ishoda trudnoće u žena s trombofilije," navodi se u uvodniku. "Nadamo se da će ovi rezultati konačno poslužiti kliničarima u odvikavanju od uporabe lijeka u ovom okruženju i motivirati znanstvenike za istraživanje drugih potencijalno učinkovitih preventivnih intervencija."

 

 

 

Lancet, 2014.dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve