Datum zadnje izmjene: 28. 01. 2020.

Rezultati aktualnog istraživanja ukazuju kako izlaganje očeva visokoj temperaturi kao što su to npr. visoke temperature u sauni neposredno prije ostvarenja trudnoće supruge, može povisiti rizik pojave meduloblastoma i primitivnog neuroektodermalnog tumora u njihovih potomaka.

"U ovom istraživanju je najvažnije naglasti kako se radi o preiliminarnim rezultatima", naglašavaju američki znanstvenici iz Children's Hospital of Philadelphia. "Učinak izlaganja očeva visokim temperaturama slično uvjetima u saunama neposredno prije ostvarenja trudnoće veoma je malo proučavana pojava kako u životinja, tako i kod ljudi."

Meduloblastomi i primitivni neuroektodermalni tumori su histološki vrlo slični tumori mozga, koji se često javljaju u djece. Meduloblastomi predstavljaju grubo 80% tumora iz ove skupine, a po učestalosti tumora mozga kod djece se nalaze na drugom mjestu. Tek je manji broj epidemioloških ispitivanja istraživao specifične karakteristike meduloblastoma i primitivnih neuroektodermalnih tumora.

U okviru opsežnog "case-control" istraživanja pojavnosti meduloblastoma i primitivnih neuroektodermalnih tumora, ispitivani su roditelji 318 djece, malih pacijenata s ovim tumorima i približno isti broj kontrolnih ispitanika, a glede izlaganju povišenim temperaturama i elektromagnetnom polju. Rezultati ovog ispitivanja su objavljeni u znanstvenom časopisu American Journal of Epidemiology.

Univarijacijska analiza je pokazala umjerenu povezanost u nastanku ovih tumora kod potomaka i uporabom saune od strane budućih majki neposredno prije zanošenja ili tijekom prvog tromjesečja u trudnoći. Slična povezanost je nađena i za izlaganje budućih očeva povišenoj temperaturi i to tijekom perioda od tri mjeseca prije ostvarenja trudnoće.

Tako su tumori mozga u potomaka 2.4 puta češće dijagnosticirani ako su očevi koristili saunu, 2.0 puta češće ako su koristili električne deke i 2.5 puta ako su bili izlagani bilo kojem izvoru visoke temperature.

Nije nađena povezanost povišenog rizika i izlaganja elektromagnetnom polju koje stvaraju električne deke ili vodenim krevetima.

Ova novija opažanja koja upućuju na povezanost između izlaganja očeva povišenoj temperaturi i pojavi meduloblastoma i primitivnih neuroektodermalnih tumora u potomaka su vrijedna daljnjeg istraživanja, navode autori, "posebice jer je malo poznato o etiološkim čimbenicima u nastanku tumora mozga u dječijoj dobi."

Ako se pokaže da je izlaganje očeva visokim temperaturama uzročno povezano s nastankom nekih tumora mozga u potomaka, povišena temperatura bi svoje djelovanje ostvarivala vjerojatno genetičkim ili epigenetičkim učinkom na spolne stanice, dodaju istraživači. Poznato je da visoka temperatura smanjuje i kvantitet i kvalitet sperme, navode znanstvenici.

"Kako se radi o preiliminarnoj naravi naših rezultata, oni nemaju kliničke implikacije", naglašavaju američki znanstvenici.

 

Am J Epidemiol 2006;164:222-231.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve