Datum zadnje izmjene: 09. 05. 2022.


Trudnoća smanjuje učinak često korištenih lijekova za bipolarne poremećaje, pa trudnice postaju sklone pogoršanjima, pokazuje jedno od prvih istraživanja načina na koji fiziološke promjene u trudnoći smanjuju djelotvornost lijekova.

Otkrića će pomoći psihijatrima i ginekolozima spriječiti bipolarne manične i depresivne simptome tijekom trudnoće, što je rizično za zdravlje majke i njezinog nerođenog čeda.

Kada žena koja boluje od bipolarnog poremećaja zatrudni, niti ona niti njezin liječnik često ne shvaćaju ozbiljnost situacije i potrebu prilagodbe terapije kako bi se spriječio povratak simptoma.

Općenito, malo je informacija i istraživanja o doziranju psihijatrijskih lijekova tijekom trudnoće.

Oko 4.4 milijuna žena u SAD ima bipolarni poremećaj, a najveća prevalencija je u žena reproduktivne dobi.

Sve sudionice u istraživanju tijekom trudnoće koristile su lamotrigin.

Uzorci seruma izuzeti su od 8 parova majka-dijete u nekoliko vremenskih točki tijekom trudnoće i postpartalnog perioda. Lamotrigin je uziman jednom dnevno u dozi 100-300 mg. Istraživanje je pokazalo da je koncentracija lamotrigina u krvi opadala u trudnica.

U polovine žena, simptomi depresije pogoršavali su se onako kako se smanjivala doza lijeka u krvi. Razina lijeka u krvi opadala je jer se tijekom trudnoće ubrzava metabolizam.

U usporedbi s bazalnim vrijednostima lamotrigina u krvi tijekom trudnoće, odnos razine u krvi i doze unutar 4 tjedna od porođaja porastao je prosjećno 402%.

U usporedbi s trećim trimestrom, serumska koncentracija lamotrigina povećala se prosječno 154% unutar 5 tjedana od porođaja.

Istraživači naglašavaju da je najdramatičniji porast serumske razine lamotrigina opažen 1.5 tjedana nakon porođaja. Prosječna razina lijeka u pupkovini bila je 66% razine lijeka u majčinom serumu u trenutku porođaja.

Prosječna razina lijeka u serumu dojenčeta bila je 32.5% majčine serumske razine.

"Liječnici za sada dozu lijeka prilagođavaju onda kada se u trudnice pogoršaju simptomi, ali moramo optimizirati terapiju tako da do pogoršanja ne dođe", rekla je Crystal Clark, profesorica psihijatrije i bihejviorističkih znanosti na Northwestern University Feinberg School of Medicine.

Ovi rezultati će pomoći liječnicima razumjeti kako tijekom trudnoće povećati dozu lijeka, a potom ju nakon porođaja smanjiti da bi se izbjegla toksičnost lijeka.

Nasuprot maničnim epizodama, depresivne epizode najčešće se vraćaju u trudnica s bipolarnim poremećajima.

"Sigurnost fetusa je pod rizikom. Trudnice u kojih se depresija pogorša, manje brinu o sebi, što onda vodi lošoj prehrani, nesuradljivosti po pitanju prenatalne skrbi i izolaciji od obitelji i prijatelja. Depresija se povezuje i s prijevremenim porodom i djecom male porođajne težine te nekim drugim lošim ishodima."

Ukratko:

  • Povećani metabolizam tijekom trudnoće uzrokuje da je odnos serumske razine i doze lamotrigina niži u trudnoći nego u postpartalnom periodu.
  • Koncentracija lamotrigina u krvi nakon porođaja može biti čak 4 puta veća nego tijekom trudnoće.
  • Doze lamotrigina trebaju se povećati u trudnoći, a smanjiti nakon porođaja kako bi se izbjegnula toksičnost.

 

 

Reference
Clark CT, Klein AM, Perel JM, et al. Lamotrigine dosing for pregnant patients with bipolar disorder. Am J Psychiatry. 2013;170:1240-1247.doi: 10.1176/appi.ajp.2013.13010006.
 

  Novosti - Sve