Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Istraživanja pokazuju da se poslijeporođajna depresija češće javlja u žena koje žive u gradovima nego u žena koje žive u manjim sredinama.

Znanstvenici iz Women's College Research Institute iz Toronta pokazali su da je u gradskim sredinama s više od 500,000 stanovnika rizik za postporođajnu depresiju veći 40%.

Studija je objavljena on-line u Canadian Medical Association Journal.

Iako su ranija istraživanja identificirala rizične faktore za postporođajnu depresiju, uključujući nisku razinu socijalne podrške i anamnezu depresije, nije bilo jasno igra li sredina u kojoj se živi ulogu u etiologiji bolesti.

Korišteni su podaci Canadian Maternity Experiences Survey, nacionalnog istraživanja temeljnih pokazatelja perinatalnog zdravlja kod 6421 žene koje su imale jednoplodni porođaj između studenog 2005. i svibnja 2006. i koje su živjele u ruralnoj sredini (manje od 1000 stanovnika ili manje od 400 stanovnika po četvornom kilometru), polururalnoj sredini (manje od 30,000 stanovnika), polugradskoj (30,000 do 499,000 stanovnika) i gradskoj sredini (500,000 stanovnika ili više).

Uspoređivana je prevalencija postpartalne depresije definirana s 13 ili više bodova po Edinburškoj postnatalnoj skali depresije (the Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS) u pojedinim tako definiranim centrima, uzimajući u obzir prilagodbu utjecaja poznatih faktora rizika.

Sveukupna prevalencija postpartalne depresije bila je 7.47%. U pojedinim centrima prevalencija je bila 9.16% u gradovima, 5.31% u polugradskoj sredini, 6.96% u polururalnoj i 6.07% u ruralnoj.

Istraživači smatraju da bi trebalo povećati dostupnost službi koje bi bile na raspolaganju ženama u velikim gradskim centrima. Takve intervencije bi, s obzirom na značajan učinak postpartalne depresije, imale veliki javno-zdravstveni utjecaj.

 

CMAJ. Objavljeno online 6.8.2013.

  Novosti - Sve