Datum zadnje izmjene: 27. 01. 2020.

Stopa trudnoća nakon ultrazvučno navođenog embrijskog transfera u okviru IVF značajno je viša u odnosu na obični embrijski transfer, objavljeno je u 24. broju znanstvenog časopisa Cochrane Database of Systematic Reviews.

Ranija istraživanja koja su poredila ultrazvučno navođeni embrijski transfer i obični embrijski transfer dala su konfliktne rezultate, navode znanstvenici iz University of Auckland, New Zealand. Stoga su pristupili sistematskom pregledu objavljenih rezultata, te identificirali 13 randomiziranih, kontroliranih istraživanja.

Stopa kliničkih trudnoća bila je gotovo 50% viša kod žena u IVF postupku, koje su slučajnim odabirom svrstane u skupinu za ultrazvučno navođenje embrijskog transfera, u odnosu na obični embrijski transfer.

Nisu nađene razlike u dvije skupine embrijskog transfera glede pojavnosti višeplodnih trudnoća ili nastupanja ektopičnih trudnoća, ukazuju rezultati. Također nisu nađene razlike u pojavnosti spontanog pobačaja.

Poteškoće u embrijskom transferu nisu se razlikovale niti u jednoj od dvije skupine, a niti u jednoj studiji nisu nađeni podatci o fetalnim abnormalnostima.

"Točan mehanizam kako je ultrazvučno navođeni embrijski transfer povezan s većom stopom trudnoća ostaje nejasan", navode istraživači. "Najvažnije pretpostavke su potvrda pozicije katetera u materničnoj šupljini, jednostavniji transfer kod uredno pozicioniranog katetera te mogućnost izbjegavanja dodira fundusa ili endometrija pri transferu".

Autori dodaju nužnost "budućih istraživanja koja bi trebala izvijestiti o učestalosti urednih porođaja ovisno o metodi embrijskog transfera kao mjeri uspješnosti ishoda IVF postupka, što je od velikog značenja za parove uključene u IVF postupak".

 

Cochrane Database of Syst Rev 2007, Issue 1. Article no.: CD006107.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve