Datum zadnje izmjene: 13. 01. 2020.


Dvije nedavne studije procjenjivale su dokaze o višestrukim dodatnim terapijama tijekom in vitro oplodnje (IVF). Obje su zaključile da većina ovih intervencija nema odgovarajuću znanstvenu potporu. Stope uspješnosti IVF-a relativno su niske unatoč poboljšanjima u protokolima i laboratorijskim tehnologijama stimulacije tijekom protekla dva desetljeća.

Uspješna implantacija zahtijeva složenu interakciju između euploidne blastociste i receptivnog endometrija. Testiranje endometrijske receptivnosti bilo je tema nedavnih istraživanja.

Godine 2003, Barash i njegovi kolege pokazali su da su višestruke biopsije endometrija provedene u ciklusu prije IVF postupka poboljšale stopu trudnoće i živorođenosti kod žena s ponavljanim zatajivanjem implantacije (RIF - "recurrent implantation failure"). Od tada je nekoliko skupina izvijestilo o sličnim pozitivnim rezultatima. Drugi, međutim, nisu uočili korist usljed manipulacije endometrijem.

Uključivanje heterogenih populacija pacijentica, uporaba raznih tehnika za induciranje ozljeda endometrija, vrijeme intervencije i broj izvršenih intervencija mogli bi biti odgovorni za kontroverzne rezultate. Osim toga, većina studija procijenila je učinak ozljede endometrija u prirodnom IVF ciklusu u kojem se koristio "svježi" embrij.

Mak i kolege proveli su dvostruko slijepo, prospektivno, randomizirano, kontrolirano ispitivanje kako bi se procijenio utjecaj struganja i ozljeđivanja endometrija na stopu uspjeha u prirodnom ciklusu s prijenosom smrznutog embrija (FET – "frozen embryo transfer").

 

 

 

Sažetak istraživanja

Istraživači su regrutirali 229 parova. Od njih, 186 parova je kompletiralo ispitivanje. Devedeset i tri žene u intervencijskoj skupini imale su biopsiju endometrija u lutealnoj fazi uporabom katetera-pipete, a 93 žena u kontrolnoj skupini su imale intracervikalnu manipulaciju pomoću pamučnog štapića.

Osnovne značajke i odgovor na stimulaciju u prirodnom ciklusu bili su slični. Većina pacijenata imala je barem jedan prethodni prijenos svježih embrija. Broj prenesenih zametaka i stupanj razvoja embrija (cijepanje nasuprot blastocističkom stadiju) pri prijenosu bili su slični.

Nije bilo značajnih razlika između intervencijske skupine i kontrolne skupine u smislu stope trudnoća mjerene nalazom pozitivnog ß-hCG testa (48,4% vs 43%), stope implantacija (36,5% vs 32,0%) ili u tijeku trudnoća / stopi nataliteta (34.4% nasuprot 31.2%).

Autori su zaključili da biopsija endometrija izvedena u ciklusu koji prethodi prirodnom ciklusu s prijenosom smrznutog zametka u neodređenoj skupini pacijentica ne poboljšava klinički ishod.

 

 

 

 

 

 

Aktualno stajalište

Predložena je namjerna ozljeda endometrija u ciklusu prije liječenja IVF-om kako bi se povećala brzina implantacije među ženama s ponavljanim zatajivanjem implantacije (RIF). Nekoliko mehanizama može objasniti učinak. Zhou i kolege su pokazali da je lokalna ozljeda endometrija rezultirala diferencijalnom ekspresijom preko 200 gena u endometriju. Gnainsky i kolege su uočili da ozljeda endometrija inicira kaskadu proinflamatornih događaja koji povećavaju vjerojatnost implantacije.

Većina studija o ozljedama endometrija procjenjuje učinak u svježim cikluse, ali nekoliko je studija također provedeno u ciklusima sa smrznutim embrijima. Aflatooni i kolege su našli negativan učinak, Dunne i Taylor nisu prijavili nikakav učinak, a Kanazawa i suradnici pronašli su bolji ishod nakon lutealne endometrijske biopsije na stopu trudnoća iz IVF ciklusa sa smrznutim zametcima.

Iako nisu sve studije potvrdile pozitivan učinak ozljede endometrija na naknadne stope trudnoće, većina studija i dvije meta-analize pronašle su blagotvorno djelovanje kod pacijentica s ponavljanim zatajivanjem implantacije. Ponavljana zatajivanja implantacije predstavljaju klinički izazovan problem. Budući da je biopsija endometrija relativno neinvazivna procedura, s minimalnom nelagodom i bez ozbiljnih rizika povezanih s njom, treba razmotriti njenu uporabu u pacijentica prije novog pokušaja IVF-a kao mjera za poboljšanje ishoda. Daljnje studije će pojasniti koje je najbolje vrijeme za ovaj postupak, koju tehniku treba koristiti, koliko biopsija treba biti učinjeno i koja će skupina pacijenata najvjerojatnije imati koristi.

 

 

 

 

Reprod Biomed Online. 2017;35:28-36


Dr. Vesna Harni

  Novosti - Sve