Datum zadnje izmjene: 03. 02. 2020.

Rizik javljanja spontanog pobačaja snažno je ovisan o izlaganju magnetskom polju: prenatalna ekspozicija magnetskom polju snažnijem od 16 mili Gaussa povezana je s najmanje 80% većim rizikom nastanka spontanog pobačaja.

Znanstvenici iz San Francisca uključili su u svoje istraživanje sve žene s pozitivnim testom na trudnoću i trudnoćom manjom od 10. tjedana, s mjestom boravka u San Franciscu. Detaljan intervju omogućio je razmatranje svih rizičnih faktora za nastanak spontanog pobačaja, kao i drugih potencijalnih utjecaja.

Sve ispitanice (976 trudnica) pristale su voditi dnevnik svojih aktivnosti, kao i mjeriti izloženost magnetskom polju tijekom 24 sata.

Premda nije nađena povezanost između rizika nastanka spontanog pobačaja i prosječne snage magnetskog polja, rizik javljanja spontanog pobačaja je povišen kod dugotrajnije izloženosti snažnijim magnetskim poljima. Na osnovu ovog ispitivanja određena je granična vrijednost štetnog utjecaja magnetskog polja na humanu trudnoću (snaga magnetskog polja) na oko 16 mili Gaussa.

Rizik nastanka spontanog pobačaja kod izlaganja trudnice magnetskom polju od 16 ili više mili Gaussa povećana je 80%, a u slučaju vrlo ranih spontanih pobačaja ovaj rizik je čak 120% viši. Kod žena koje su imale i ranije problema sa spontanim pobačajima, rizik ponovnog nastupanja spontanog pobačaja je rastao tri puta.

Nakon korekcije podataka prema dnevnim aktivnostima i isključivanja iz studije trudnica koje se nisu uobičajeno ponašale, povezanost rizika nastanka spontanog pobačaja i izloženosti magnetskom polju snažnijem od 16 mili Gaussa je postala još izraženija: tri puta učestalije nastupanja spontanih pobačaja u općoj populaciji trudnica i četiri puta učestaliji spontani pobačaj u grupi trudnica s ranijim problemima u trudnoći.

Istraživanja američkih znanstvenika upućuju na snažnu povezanost utjecaja magnetskog polja (vjerojatno snage oko 16 mili Gaussa) na nastanak spontanih pobačaja.
 

Epidemiology 2002 Jan; 13 (1): 9 – 20

 

dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve