Datum zadnje izmjene: 04. 02. 2020.

Reumatoidni artritis - RA je jedna od rijetkih autoimunih bolesti, čiji se tijek za vrijeme trudnoće poboljšava. Mnogobrojne su hipoteze koje objašnjavaju povoljan utjecaj trudnoće, neke nove raspravljane su na EULAR kongresu 2001. (EULAR - European League against Rheumatism), koji je nedavno završio u Pragu.

Do sada su eksperti pretpostavljali da poboljšanje ove bolesti nastupa uslijed imunoloških i hormonskih promjena u organizmu trudnice: "Porast kortikosteroida, estrogena i progesterona tijekom trudnoće suprimira reumatoidni artritis snažnije od bilo kojeg poznatog lijeka protiv RA". Nova hipoteza glasi: Trudnoća je vjerojatno stanje prirodne TNF-blokade.

Na kongresu su predstavljene 3 studije u kojima je prikazano da trudnoća predstavlja svojevrsnu zaštitu od ove bolesti, osobito ako se radi o prvoj trudnoći u mlađim godinama. Pojava reumatoidnog artritisa u trudnoći, odnosno nakon trudnoće, ne znači da je trudnoća razlog pojave bolesti. Vjerojatnije se radi o promijenjenom prirodnom tijeku bolesti (odlaganju početka bolesti kroz trudnoću).

Tijek bolesti u pacijentica nakon trudnoće, ne razlikuju se od protjecanja bolesti u pacijentica koje nisu bile trudne.
Trudnoća poboljšava simptome manifestnog reumatoidnog artritisa u oko 75% pacijentica. Kod dvije od tri pacijentice nastupa potpuno povlačenje bolesti. Na žalost, gotovo u pravilu, bolest se vraća nakon oko 2 mjeseca nakon završene trudnoće.

Znanstvenici smatraju da je razlog prirodnog poboljšanja tijeka reumatoidnog artritisa u trudnoći drastično smanjenje sinteze proinflamatornih citokina kao što su TNF-alfa, IFN-gamma, interleukini IL-2 i IL-12; što sugerira na dominaciju TH1 - staničnog imunološkog odgovora u trudnoći kod pacijentica s RA (suprotno dominaciji TH2 - staničnog imunološkoog odgovora u trudnica bez RA).

Na ovaj proces u velikoj mjeri utječe HLA konstelacija majke i fetusa, tako da ovakav imunološki odgovor izostaje u trudnica s tzv. HLA disparitetom između majke i fetusa. Kao što je poznato, HLA molekule su esencijalne u prepoznavanju vlastitih i stranih bjelančevina.

Mediators Inflamm 2000; 9 (6): 289-93
Rheum Dis Clin North Am 2000; 26 (4): 805-823

 

 

dr.Vesna Harni
  Novosti - Sve