Datum zadnje izmjene: 28. 01. 2020.

Upotreba valaciklovira u liječenju genitalnog herpesa u trudnoći sprječava ponovno vraćanje bolesti tijekom daljnjeg tijeka trudnoće, objavljeno je u znanstvenom časopisu Obstetrics and Gynecology.

Autori naglašavaju da je čak do 25% trudnica imalo tijekom ranijeg života jednu ili više epizoda genitalnog herpesa, a kod oko 20% njih dolazi do recidiva tijekom trudnoće. Ovo se najčešće dešava tijekom uznapredovale i kasne trudnoće, pri čemu raste rizik vertikalne transmisije virusa.

Američki znanstvenici navode da su "rezultati ispitivanja s valaciklovirom slični ranijim izvješćima o supresiji herpesne infekcije uporabom aciklovira. Tako, kliničari koji odabiru kasniju trudnoću za supresiju virusa herpesa mogu iskoristiti prednost bolje biološke korisnosti i smanjiti broj dnevnih doza uzimanja lijeka primjenom valaciklovira umjesto aciklovira."

Američki znanstvenici sa Sveučilišta Alabama, Birmingham, pratili su 112 trudnica koje su bile seropozitivne na HSV-2 - u njihovoj krvi su nađena protutijela na herpes simpleks virus tip 2, što ukazuje na raniji kontakt s ovim virusom, odnosno najmanje jednu epizodu genitalnog herpesa tijekom života. U 36. tjednu trudnoće, slučajnim odabirom trudnice su razvrstane u dvije skupine, od kojih je jedna primala valaciklovir u dnevnoj dozi od 500 mg podijeljeno u dva obroka na dan, dok je druga skupina primala placebo lijek sve do poroda.

Tijekom ovog perioda, udio trudnica kod kojih je registriran klinički recidiv genitalnog herpesa je bio statistički znakovito manji u skupini koja je primala lijek valaciklovir - 10.5% u odnosu na placebo skupinu, u kojoj je učestalost recidiva genitalnog herpesa iznosila 27.4%.

Aktivno izlučivanje virusa herpesa unutar 7 dana od poroda je bilo slično u obje skupine ispitanica (10.4% vrs 12.0%). To se odnosilo i na kliničke HSV lezije u vrijeme (5.3% vrs 14.6%). Dva tjedna nakon porođaja, simptomatska kongenitalna herpesna infekcija nije registrirana niti kod jednog novorođenčeta.

Znanstvenici dodaju da "nisu otkriveni neželjeni učinci kod majki, fetusa, niti novorođenčadi izloženih valacikloviru ".

Ovaj podatak ima i veći značaj tim više jer se valciklovir odmah nakon prvog prolaza kroz jetru konvertira u aciklovir, tako da se ovaj signurnosni profil može očekivati i kod primjene aciklovira.
 

Am J Obstet Gynecol 2006;194:774-781.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve