Datum zadnje izmjene: 25. 01. 2020.

Izloženost duhanskom dimu tijekom trudnoće potiče nastanak trajnih vaskularnih oštećenja kod fetusa koja postaju evidentna u odrasloj dobi, navode nizozemski istraživači u znanstvenom časopisu Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.

Istraživanje rizika ateroskleroze u skupini mlađih odraslih osoba uključivalo je 732 osobe, rođene između 1970. i 1973. godine, koje su ispitivane u životnoj dobi od 30 godina. Znanstveni tim iz Sveučilišnog Medicinskog centra u Utrechtu ultrazvučnim je putem mjerio debljinu stjenke (intima/media) zajedničke karotidne arterije, kao ranog pokazatelja vaskularnog oštećenja.

Potomci 215 trudnica koje su pušile tijekom trudnoće imali su 13.4 puta deblju stjenku zajedničke karotidne arterije u odnosu na potomke trudnica koje nisu pušile u trudnoće, navode autori. Daljnji porast debljine stjenke ove krvne žile zabilježen je kod potomaka majki koje su nastavile pušiti (13.9 puta).

Čak i kada majke nisu pušile u trudnoći, pušenje očeva tijekom ovog razdoblja bilo je povezano s 9,8 puta debljom stjenkom zajedničke karotidne arterije u potomaka. Najsnažnija povezanost ova dva događaja zabilježena je u obiteljima u kojima su oba roditelja pušila tijekom trudnoće.

Potomci majki koje su pušile u trudnoći daleko su češće i sami kasnije uživali u pušenju, a upravo kod ovih osoba zabilježen je 24.3 puta veći porast debljine stjenke zajedničke karotidne arterije u odnosu na nepušače koji nisu bili izloženi duhanskom dimu tijekom intrauterinog života.

"Povezanost između aktualnog odabira navike pušenja i majčinog pušenja tijekom trudnoće ukazuje na veću osjetljivost kardiovaskularnog sustava na duhanski dim u kasnijem životu, ako je tijekom trudnoće već bio izložen ovom nepovoljnom utjecaju.

S druge strane, aktualno pušenje žena koje nisu pušile u trudnoći, nije utjecalo na debljinu stijenke zajedničke karotidne arterije kod potomaka.

"Naši rezultati ukazuju da je pušenje u trudnoći neovisan rizični čimbenik kasnijeg nastanka kardiovaskularnih bolesti kod potomaka," naglašavaju autori, oslanjajući se na nalaz trajnog vaskularnog učinka pušenja majke tijekom trudnoće na krvne žile fetusa.

 

Arterioscler Thromb Vasc Biol 2008;28.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve