Datum zadnje izmjene: 09. 05. 2022.


U ranoj trudnoći vrijednosti beta-HCG u krvi mogu se jako razlikovati te sama vrijednost beta-HCG ne bi smjela neku trudnoću definirati kao abnormalnu, kaže dr. Jody Steinauer.

U 366 žena koje imaju vaginalno krvarenje ili bolove, a koje će imati normalnu trudnoću, najniža vrijednost beta-HCG uz koju se može vidjeti intrauterina trudnoća bila je 390 mIU/L. Isto istraživanje pokazalo je da žene s beta-HCG 3,510 mIU/L u kojih se UZV nije vidjela gestacijska vrećica i dalje mogu imati urednu trudnoću (Obstet. Gynecol. 2013;121:65-70).

"Opće je prihvaćena gornja vrijednost beta-HCG od 1,500-2,000 mIU/mL uz koju se treba vidjeti unutarmaternična trudnoća"“, rekla je dr. Steinauer na konferenciji o zdravlju žena koju je sponzoriralo Sveučilište Kalifornija.

Međutim, to ipak nije apsolutno pravilo!

Svi znamo da neke pacijentice imaju jako visoke vrijednosti beta-HCG, a da njihova trudnoća nije niti blizanačka, niti poremećena, već dapače, jednoplodna i uredna. Na drugom kraju spektra je stav ginekologa "njezin beta-HCG je samo 700 mIU/L, ne očekujem da ću vidjeti gestacijsku vrećicu na ultrazvuku", rekla je dr. Steinauer.

U ovom istraživanju, kao granična vrijednost beta-HCG upotrijebljena je vrijednost 1,500 mIU/mL uz koju se nije vidjela gestacijska vrećica, a otkrilo se 80% normalnih unutarmaterničnih trudnoća. Granična vrijednost od 2,000-mIU/mL otkrit će 91% normalnih trudnoća.

S bilo kojom od ovih graničnih vrijednosti "bit će veliki broj normalnih trudnoća koje se proglase abnormalnima". Nove kriterije za dijagnozu nevijabilne trudnoće u ranom prvom trimestru objavilo je Udruženje radiologa za ultrazvuk.

Ukoliko se ne vidi gestacijska vrećica uz beta-HCG veći od 2,000 mIU/L, čak 19 puta je veća vjerojatnost izvanmaternične trudnoće nego uredne vijabilne trudnoće, ali je još uvijek nevijabilna intrauterina trudnoća dvaput vjerojatnija od ektopične trudnoće (N. Engl. J. Med. 2013;369:1443-51). Te se procjene temelje na općoj populaciji u SAD.

U žena u kojih je beta-HCG 2,000-3,000 mIU/mL, za svaku vijabilnu trudnoću, bit će 19 izvanmaterničnih i 38 nevijabilnih trudnoća.

Prema novim kriterijima, još uvijek 2% trudnica s tim vrijednostima može imati urednu trudnoću.

Jednom kada vrijednost beta-HCG bude veća od 3,000 mIU/mL, a ne vidi se gestacijska vrećica, tada je izvanmaternična trudnoća 70 puta češća nego vijabilna trudnoća. Ultrazvučno mjerenje žumanjčane vrećice ili fetalnog pola pomažu u dijagnozi ranog gubitka trudnoće, ali znatno su promjenjiviji i manje korisni od mjerenja gestacijske vrećice.

Kada je prosječni promjer gestacijske vrećice 20 mm, a ne vidi se embrij, dijagnoza ranog gubitka trudnoće bit će pogrešna u 0.5% slučajeva u kojih se ne vidi žumanjčana vrećica i u 4% onih u kojih se vidi.

Lažno pozitivnih nije bilo kada je prosječni promjer GV bio 21 mm. Nekoliko studija pokazalo je nemogućnost prikaza srčanih kucaja kada je fetalni pol bio 5 mm, ali to ne potvrđuje rani gubitak trudnoće, jer će 8.3% pod tim kriterijima biti lažno pozitivno. Međutim, fetalni pol od 5.3 mm bez srčane aktivnosti, nije pokazao lažno pozitivnu dijagnozu.

Udruženje je uzelo u obzir teškoću koju imaju neki ultrasonograferi za određivanje djelića milimetra, tako da su u kriterij uračunali i granicu pogreške.

Tako je granična vrijednost za dijagnozu ranog gubitka trudnoće proširena na prosječni promjer gestacijske vrećice 25 mm bez embrija ili fetalni pol (tjeme-trtica) 7 mm bez srčane akcije.

 


Ob.Gyn. News Digital Network 

  Novosti - Sve