Datum zadnje izmjene: 24. 01. 2020.

Visoka razina triglicerida u krvi tijekom trudnoće povezana je s povećanim rizikom pojavnosti preeklampsije i gestacijskog dijabetesa, ukazuju rezultati aktualnog istraživanja.

"Trudnoća je prirodan 'stress test' za majku. Pojavnost bilo kakvih simptoma tijekom trudnoće može biti najraniji znak kasnijeg nastupanja ozbiljne bolesti."

Američki istraživači iz instituta Harvard Clinical Research Institute, Boston, Massachusetts, pratili su promjene krvnih masnoća tijekom trudnoće i povezanost ovih promjena s neželjenim ishodom trudnoće kod 9.911 zdravih trudnica bez ranije dijagnosticiranih kardiovaskularnih oboljenja.

Pojavnost komplikacija (preeklampsija ili gestacijski dijabetes mellitus) registrirana je kod 1.209 trudnica (12.2%), navodi se u znanstvenom časopisu "American Journal of Obstetrics and Gynecology", u izdanju za mjesec studeni.

Znanstvenici su uočili bitne promjene u razini krvnih lipida tijekom trudnoće, s padom njihove razine neposredno po nastupanju trudnoće, te porastom i vrškom vrijednosti u vrijeme porođaja. "Usporedba s vrijednostima prije nastupanja trudnoće, ukazuje na porast razine ukupnog kolesterola od gotovo 50% dok se razina triglicerida više nego udvostručuje", navode autori.

Pojavnost preeklampsije ili gestacijskog dijabetesa rasla je razmjerno porastu razine triglicerida, i to od 7.2% u skupini trudnica s niskim razinama triglicerida (<25. percentile za gestacijsku dob) do 19.8% u skupini trudnica s najvišim razinama triglicerida (>75. percentile).

Pojavnost preeklampsije ili gestacijskog dijabetesa nije bila povezana s razinom lipoproteina visoke gustoće (HDL).

Multivarijantna je analiza pokazala da je visoka razina triglicerida, ali ne i lipoproteina niske gustoće (LDL) statistički signifikantno povezana s povišenim rizikom pojavnosti komplikacija u trudnoći.

Komentirajući rezultate, autori navode, "Smatramo da je moguće definirati 'metabolički sindrom' u trudnoći. Trudnoća je prirodno stanje kada postoji inzulinska rezistencija. Trudnice sa snažnije izraženom inzulinskom rezistencijom podložnije su bilo kojoj komplikaciji povezanoj s metaboličkim sindromom: porastu triglicerida, porastu krvnog tlaka i hiperglikemiji. Prepoznavanje trudnica s povišenim rizikom na nastanak ovih komplikacija pomoći će u razvitku daljnjih preventivnih strategija."
 

Am J Obstet Gynecol 2009; 201:482e1-8.


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve