Datum zadnje izmjene: 28. 01. 2020.

Redovita uporaba multivitaminskih preparata u prekoncepcijskom periodu - periodu prije nastupanja trudnoće, smanjuje rizik nastanka preeklampsije, posebice kod mršavih žena, navode američki znanstvenici.

"Ukoliko rezultate potvrde i druga istraživanja, naglasit će se važnost promjene rizičnih čimbenika za nastanak preeklampsije na način koji je ekonomski relativno povoljan, a pravovremena intervencija moguća," navodi se u znanstvenom časopisu American Journal of Epidemiology.

Američki znanstvenici sa sveučilišta u Pittsburghu - Graduate School of Public Health istraživali su neovisni učinak redovite prekoncepcijske primjene multivitamina na rizik pojavnosti preeklampsije kod 1.835 trudnica uključenih u ispitivanje "Pregnancy Exposures and Preeclampsia Prevention Study", koje je provedeno u razdoblju između 1997. i 2001. godine.

U vrijeme uključivanja u istraživanje trudnice su bile najmanje u 16. tjednu trudnoće, a pitanja su uključivala i informacije o redovitoj uporabi multivitamina ili prenatalnih vitamina tijekom posljednjih šest mjeseci.

Nađena je pojavnost preeklampsije od 3.8% u skupini korisnica multivitamina i 4.4% u trudnica koje nisu koristile multivitamine prije nastupanja trudnoće.

Multivarijantni logistički regresijski model je pokazao kako je redovita uporaba multivitamina - u poređenju s trudnicama koje nisu koristile vitamine, bila povezana s 45% manjim rizikom nastupanja preeklampsije, ističu autori. Ovo smanjenje rizika nije bilo ovisno o starosnoj dobi trudnice, rasi, etničkom podrijetlu, bračnom stanju, paritetu, prihodima i tjelesnoj aktivnosti prije nastupanja trudnoće.

"Osjetljivost analize nemjerljivog utjecaja unosa voća i povrća koja ukazuje na smanjenje pojavnosti preeklampsije za 37%, podržava ove rezultate," navode istraživači.

Ipak izgleda, da je zaštitni učinak multivitamina ograničen na mršavije žene, čiji je indeks tjelesne mase u vrijeme nastupanja trudnoće manji od 25.

Korisnice multivitamina iz skupine "mršavica" u usporedbi s mršavim trudnicama koje nisu koristile vitamine prije trudnoće imaju 71% manji rizik pojave preeklampsije. Suprotno tome, nije nađena povezanost između uzimanja multivitamina i prevencije preeklampsije kod pretilih trudnica.

Buduća ispitivanja bi trebala razjasniti mehanizme koji leže u osnovi različitog učinka multivitamina kod pretilih i mršavih žena, zaključuju znanstvenici, kao što bi se trebalo i ustvrditi koji nutrijenti su najznačajniji u prevenciji preeklampsije.
 

Am J Epidemiol 2006;164:470-477


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve