Datum zadnje izmjene: 01. 02. 2020.

Konzumiranje svježeg voćnog soka, kao i fermentiranih mliječnih proizvoda kao što su jogurt i svježi sir, izgleda da pruža zaštitni učinak od nastanka urinarnih infekcija kod žena.

Finski istraživači nalaze kako je učestalost nastanka uroinfekcija snižena za 34% kod žena koje redovito piju čašu svježeg voćnog soka dnevno.

Izgleda kako je posebna zaštita od nastanka urinarnih infekcija osobito prisutna ukoliko se koristi sok od jagoda.

Na isti način žene koje redovito koriste mliječne produkte koji sadrže probiotičke bakterije - kao što su jogurt i sir najmanje tri puta tjedno, imaju čak za 80% manji rizik nastanka urinarnih infekcija u odnosu na žene koje ove proizvode jedu rjeđe ili nikako.

Navike u prehrani imaju značajnu ulogu u nastanku ponavljanih urinarnih infekcija u reprodukcijskoj dobi žena, pa bi vodič za prehranu trebao biti i prvi korak u prevenciji ovih infekcija, predlažu finski znanstvenici iz University of Oulu.

U svojoj studiji finski istraživači su pratili navike u prehrani kod 139 ispitanica koje su imale urinarni infekciju unatrag 2 tjedna i kod 185 ispitanica koje nisu imale uroinfekciju tijekom posljednjih 5 godina. Prosječna starost ispitanica iznosila je oko 30 godina.

Autori studije pretpostavljaju kako određene vrste namirnica, kao i napitaka utječu na nastanak urinarnih infekcija modificirajući sadržaj i odnos crijevnih bakterija, što potom smanjuje rizik nastanka uroinfekcije.
 

Am J Clin Nutr 2003; 77: 600-604


dr. Vesna Harni
  Novosti - Sve