Datum zadnje izmjene: 14. 12. 2023.

Endometrioza se ubraja u estrogen-ovisna oboljenja, jer su pojavnost i napredovanje bolesti ovisni o estrogenskoj aktivnosti. Endometrioza se javlja tek s nastupanjem reproduktivne zrelosti, a supresija produkcije estrogena vodi zaustavljanju rasta ili regresiji endometriotičkih žarišta. 

 

Reproduktivna povijest

U okviru rizičnih čimbenika raspravlja se rano nastupanje prve menstruacije, kratki menstrualni ciklusi i dugotrajna menstrualna krvarenja. Tako se endometrioza dijagnosticira 2.5 puta češće kod žena čije menstruacije traju 6 dana ili dulje, odnosno 2.1 puta češće kod žena čiji je menstrualni ciklus kraći od 28 dana. 

Uporaba oralne kontracepcije smanjuje pojavnost endometrioze, 1.2 – 2.2 puta, a žene koje nikada nisu koristile oralnu kontracepciju obolijevaju 1.6 puta češće od endometrioze.

Kineski znanstvenici pokazali su smanjenje pojavnosti endometrioze za 66% u žena koje su rodile jedno dijete i 92% u žena s dvoje ili više djece. I konačno, uporaba tampona povisuje rizik endometrioze 1.4 puta. 

Endometrioza je bolest koja se obično povlači s menopauzom, a uporaba hormonskog nadomjesnog liječenja povisuje rizik od ponovne reaktivacije bolesti, premda veličina ovog rizika još uvijek nije točno definirana. Rizik je osobito povišen u pacijentica s prekomjernom težinom, kao i pri uporabi samo estrogenskog liječenja. Premda nema znanstvene potvrde, pretpostavka je da su kontinuirana primjena kombiniranih preparata ili tibolona optimalan izbor hormonskog nadomjesnog liječenja. 

Rizični čimbenici za nastanak endometrioze

Genetski čimbenici

Pojava endometrioze češća je u nekim obiteljima, a ukoliko su majka i sestra već bolovale od endometrioze, rizik obolijevanja veći je 7.2 puta. Istraživanje pojavnosti endometrioze u obiteljima, kao i kod blizanačkih parova, ukazuje da se endometrioza javlja kao kompleksna genetička bolest, pri čemu je u pacijentica s endometriozom nađena značajna povezanost s varijacijom genskog lokusa na kromosomu 10q26. 

Talijanski znanstvenici ukazuju na 1.7 puta češću pojavu endometrioze i 2.4 puta češću pojavu teških oblika endometrioze s inflitracijom i adhezijama u pacijentica s polimformizmom gena progesteronskog receptora PROGINS. Sličan je nalaz i austrijskih znanstvenika koji nalaze 2.4 puta češću pojavu endometrioze u pacijentica s mutantnim alelom T2.

U novije vrijeme opisana je i češća pojava HLA DRB1*1403 u obiteljima s većom pojavnosti endometrioze. Genetski potencijal za endometriozu ne mora se očitovati sve dok nije potaknut okolinom i načinom života. 

 

Ekološki čimbenici

Mnogobrojna znanstvena istraživanja pokazuju kako različiti ekološki čimbenici utječu na dva velika sustava u našem organizmu, imunološki i središnji živčani sustav, koji su u stalnom i promjenjivom odnosu prema vanjskom okolišu s jedne strane i prema unutarnjem miljeu s druge strane. Sasvim je izvjesno da vanjski stres putem biokemijskih promjena otvara put tjelesnom oštećenju, odnosno nastanku bolesti. Posljednjih godina se u središtu znanstvenog zanimanja nalaze abnormalnosti imunološkog sustava.

Najčešće promjene u imunološkom sustavu izazvane različitim čimbenicima ekološkog onečišćenja su promjene u funkciji i broju T-limfocita. S obzirom na veoma usku povezanost između T-limfocita koji su nositelji staničnog imuniteta, s humoralnim odjeljkom imunološkog sustava i B-limfocitima, veoma čest usporedni nalaz s abnormalnom funkcijom staničnog imuniteta je i oštećenje produkcije protutijela i komplementa. Osobiti utjecaj na T-limfocite ispoljavaju kemijske tvari, konzervansi i drugi različiti dodatci hrani, kao i psihosocijalni stres. 

Osim izravnog djelovanja, pretpostavlja se da su ekološki zagađivači u stanju izazvati produkciju endogenih medijatorskih tvari, koje aktiviraju imunološki sustav i potom se okreće protiv vlastitih tkiva i organa kada nastupaju oštećenja tip autoimune reakcije. Istraživanja pokazuju da različiti medijatori kao što su prostaglandini, citokini, kinini, serotonin, histamin, acetilkolin, imaju potencirajuće djelovanje, odnosno u ovim procesima međusobno djeluju sinergički.

Novije spoznaje o endometriozi ukazuju na povezanost endometrioze i izlaganja dioksinima i polikloriranim bifenolima – PCBs. Američki znanstvenici koji su pratili pojavnost endometrioze u Rhesus majmunica kronično izlaganim dioksinima, utvrdili su izravan utjecaj kroničnog izlaganja dioksinima na povišenu pojavnost endometrioze, a težina bolesti bila je srazmjerna dnevnim i kumulativnim dozama dioksina. Promjene u imunom sustavu životinja bile su slične promjenama dijagnosticiranim u žena s endometriozom.

Izraelski znanstvenici uspoređivali su koncentraciju dioksina TCDD u neplodnih žena s endometriozom i žena kod kojih je neplodnost uzrokovana tubarnim čimbenikom (neprohodnost jajovoda ili odstranjenje jajovoda zbog nekog drugog razloga). Prisutnost dioksina u krvi je nađena u 18% pacijentica s endometriozom, u usporedbi s 3% ispitanica iz skupine neplodnih žena s tubarnim čimbenikom. Premda koncentracija dioksina nije bila srazmjerna težini endometrioze, ovo istraživanje je ukazalo na povezanost dioksina i endometrioze u humanoj populaciji. Pretpostavljeni učinak dioksina je njegov bidirekcijski utjecaj na mrežu citokina između imunološkog i endokrinog sustava. 

Rizični čimbenici za nastanak endometrioze

Imunološki status

Endometrioza je povezana s povišenim rizikom istodobnog obolijevanja od drugih bolesti s abnormalnim imunološkim odgovorom, češće se javljaju sistemni lupus eritematozus, reumatoidni artritis, multipla skleroza i Sjögrenov sindrom. Alergije, osobito alergije na lijekove, ekcemi i astma uzrokovani preosjetljivošću imunološkog sustava također su češće prisutni u pacijentica s endometriozom.

Fibromialgija, sindrom kroničnog umora i hipotireoza statistički se značajno češće dijagnosticiraju u pacijentica s reakcijama preosjetljivosti. U 45.5% pacijentica s endometriozom se dijagnosticiraju protutijela na endometrij, čiji nalaz korelira s težinom bolesti, a u pacijentica s endometriozom koje se liječe od neplodnosti antifosfolipidna protutijela prisutna su u 48% slučajeva, što je statistički značajno više u odnosu na pacijentice čija neplodnost počiva na drugim uzrocima. 

Žene s endometriozom imaju veću pojavnost hipotireoze – smanjene funkcije štitnjače u odnosu na opću populaciju, a istraživanja ukazuju na koincidenciju hipotireoze i endometrioze u 42% pacijentica. Naime, u pacijentica s hipotireozom dolazi do aktivacije hipotalamusa i hipofize i poremetnje produkcije GnRH, povećanog izlučivanja prolaktina i TSH, kao i smanjene produkcije SHBG, čija je posljedica rast slobodnog estradiola u plazmi i stvaranje hiperestrogene sredine koja pogoduje nastanku endometrioze. Problemi sa štitnjačom i prisutnost protutijela usmjerenih protiv štitnjače češći su u žena s endometriozom, a povećavaju se sa starosnom dobi.


 

dr. Vesna Harni

Povezane teme