Poliklinika Harni - Vitaminske nadopune

Vitaminske nadopune

Objavljeno: 01.05.2019 Oksidativani stres je temeljna komponenta upalne reakcije povezane s endometriozom, koji nastaje uslijed retrogradne menstruacije, oslobađanja...
Saznaj više
Poliklinika Harni - Detoksifikacija

Detoksifikacija

Objavljeno: 01.05.2019 Riječ detoksifikacija uobičajena ima dva značenja: prestanak uporabe droga ili alkohola na koje je osoba razvila ovisnost, i fiziološki...
Saznaj više
Poliklinika Harni - Uravnoteženje eikozanoida

Uravnoteženje eikozanoida

Objavljeno: 01.05.2019 Eikozanoidi su tvari iz obitelji biološki aktivnih spojeva koji nastaju metabolizmom višestruko nezasićenih masnih kiselina s 20 (eikoza) ili 22...
Saznaj više