Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Žene koje svoje prvo dijete rode s malom porođajnom težinom za gestacijsku dob (SGA-small for gestational age), imaju povećani rizik da će i u svojim kasnijim trudnoćama imati SGA djecu, navodi se u nizozemskoj studiji. Isto se odnosi i na žene koje u prvoj trudnoći imaju visoki krvni tlak.

U tih žena "cilj je prenatalne skrbi otkrivanje trudnica koje će i u kasnijim trudnoćama rađati djecu male porođajne težine za gestacijsku dob. Najbolji pristup u tih žena tek treba pronaći", rekla je Reuters Healthu dr. Eva Pajkrt.

Dr. Pajkrt i kolege sa Sveučilišta Amsterdam objavili su 18.2.2013. u the American Journal of Obstetrics & Gynecology rezultate prospektivne nacionalne kohortne studije koja je uključila gotovo 260,000 trudnica, uključujući 12,943 (5%) s novorođenčadi male porođajne težine za gestacijsku dob u njihovoj prvoj trudnoći.

Rizik za rađanje SGA djeteta i u drugoj trudnoći u usporedbi sa ženama koje su u prvoj trudnoći rodile djecu normalne težine za gestacijsku dob bio je signifikantno veći (23.0% naprema 3.4%). Nakon prilagodbe, omjer rizika bio je 8. Povećani rizik bio je prisutan neovisno o tome jesu li te žene imale hipertenzivnu bolest ili ne.

Analizom 32,742 žena (12.6%) koje su u prvoj trudnoći imale hipertenzivnu bolest pokazao je značajno veći rizik u usporedbi sa ženama koje u prvoj trudnoći nisu imale povišeni tlak (prilagođeni omjer rizika 2.13). Isto se odnosilo i na 16,590 žena (6.4%) koje su u drugoj trudnoći imale visoki krvni tlak (prilagođeni omjer rizika 2.16).

"Rizik za rađanje djeteta male porođajne težine značajno se smanjuje ukoliko je prvo rođeno dijete bilo normalne težine za gestacijsku dob. Kada se ultrazvučno otkrije dijete SGA, iznimno je važno otkriti one fetuse u kojih može doći do neželjenog ishoda trudnoće. Dokazi ukazuju na to da tjedni pregledi doplerom pri ultrazvučnim kontrolama smanjuju rizik perinatalne smrti i rezultiraju s manje opstetričkih intervencija", rekla je dr. Pajkrt.

 

Am J Obstet Gynecol 2013.

Povezane teme

  Novosti - Sve