Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Randomizirano istraživanje ATLAS, autora Davies C, Pan H, Godwin J, et al objavljeno je u časopisu Lancet (Lancet, 2013;381:805-816), a govori o dugotrajnim učincima kontinuirane adjuvantne terapije tamoksifenom tijekom 10 godina u žena s rakom dojke i pozitivnim estrogenskim receptorima u odnosu na dosadašnji protokol po kojemu se terapija prekidala nakon 5 godina.

Za žene s ranim stadijem raka dojke i pozitivnim estrogenskim receptorima (ER+) liječenje tamoksifenom tijekom 5 godina smanjuje mortalitet i rizik povrata bolesti tijekom 15 godina nakon dijagnoze raka.

U studiji ATLAS sudjelovale su pacijentice iz 36 zemalja između 1996. i 2005. godine. Kada se započinjalo s istraživanjem, standardna terapija tamoksifenom trajala je 2, odnosno 5 godina, a inhibitori aromataze nisu bili široko dostupni za adjuvantnu terapiju.

Svjetsko istraživanje uključilo je 12,894 žene s ranim stadijem raka dojke koje su imale adjuvantnu terapiju tamoksifenom tijekom 5 godina i koje su slučajnim odabirom podijeljene u skupinu koja je nastavila liječenje narednih 5 godina i skupinu žena u kojih nije nastavljeno liječenje tamoksifenom. Istraživači su izvijestili o ishodima za 6846 žena s ranim rakom dojke i pozitivnim ER.

Žene koje su bile u liječenoj skupini imale su smanjeni rizik od povrata bolesti i smanjeni mortalitet od raka dojke što je i povezano s dugotrajnijim kontrolama žena. Mortalitet od raka dojke bio je sličan u obje skupine u periodu 5-9 godina, ali značajno smanjen nakon 10-14 godina. Kumulativni rizik za povrat bolesti tijekom 5-14 godina bio je 12.2% za žene u liječenoj skupini i 15% za one u kontrolnoj skupini.

Učinak liječenja bio je primjetan samo u žena s ER+ rakom dojke. Za sve žene koje su bile uključene u istraživanje, nije se moglo utjecati na mortalitet od drugih uzroka osim raka dojke. Stopa poznatih nuspojava bila je slična onima koje su izvještene u drugim istraživanjima: RR za plućnu emboliju 1.7, ishemijska srčana bolest 0.76, rak endometrija 1.7. Kumulativni rizik endometrijskog raka tijekom 5-14 godina bio je 3.1% (mortalitet 0.4%).

Za žene s ranim stadijem raka dojke i pozitivnim ER nastavljanje terapije tamoksifenom tijekom 10 godina, umjesto prekida terapije nakon 5 godina dovodi do rjeđeg povrata bolesti i smanjenog mortaliteta nakon 10 godina, što ukazuje na dobrobit dugotrajnijeg liječenja.

 

 

Medscape, objavljeno: 3.4.2013.


 

Povezane teme

  Novosti - Sve