Datum zadnje izmjene: 08. 04. 2024.

Terapija tamoksifenom se sa sigurnošću može produljiti na 10 godina kod nekih žena s karcinomom dojke, objavljeno je u stručnom izvješću Američkog društva za ginekologiju i porodiljstvo u lipanjskom broju Obstetrics & Gynecology. Stručni izvještaj o karcinomu dojke i liječenju tamoksifenom se nadovezuje na izvještaj objavljen 2006.godine. Oslanja se na novije podatke o dobrobiti korištenja tamoksifena kroz dodatnih 5 godina kod žena s karcinomom dojke. Sa strane ACOG-a su pregledani svi službeni izvještaji te nije nađeno većih odstupanja koja ne bi bila u skladu s novim izvještajem, napisao je koautor Jed Delmore, doktor medicine (University of Kansas School of Medicine, Wichita).

"Željeli smo naglasiti da nema potrebe za dodatnim rutinskim skrininzima kod žena koje uzimaju tamoksifen a nemaju dodatne simptome. Postoje dokazi da postoji povećan rizik za razvoj uterinih neoplazmi kod žena s endometralnim polipima koji su postojali prije početka uzimanja tamoksifena, što smo imali na umu prilikom pisanja izvještaja." Odbor napominje da bi se, u slučaju da žena razvije atipičnu endometralnu hiperplaziju tijekom korištenja tamoksifena, trebalo razmisliti o daljnjem uzimanju lijeka.

Mali rizik, velika korist

Tamoksifen, selektivni modulator estrogenskih receptora, se veoma često koristi u liječenju žena s karcinomom dojke. Iako je primarno antiestrogenski preparat, također ima i srednju estrogensku aktivnost. Posljedično tome, povećava relativni rizik za razvoj endometralnog karcinoma za 2-3 puta. Rezultati Nacionalne studije o dojkama i crijevu B-14 su pokazali da 1,6 od 1000 pacijentica godišnje razvije endometralni karcinom kod pacijentica koje su koristile tamoksifen naprema 0,2 od 1000 pacijentica koje su koristile placebo - u trajanju studije od 5 godina. Nakon 10 godina korištenja tamoksifena stopa karcinoma endometrija je bila 1,26 na 1000 žena godišnje kod žena koje su koristile tamoksifen naprema 0,58 žena na 1000 žena godišnje koje su uzimale placebo.

"U ovoj studiji, 5-godišnje preživljenje kod karcinoma dojke je bilo za 38% veće u tamoksifenskoj grupi nego u placebo grupi što pokazuje da je rizik nastanka endometrijskog karcinoma zanemariv u odnosu na značajno poboljšanje u preživljenju s tamoksifenskom terapijom kod karcinoma dojke", napisali su autori. "Nastavljanje uzimanja tamoksifenske terapije kroz ukupno deset godina dodatno smanjuje rizik za povrat bolesti i mortalitet."  Iako postoji nekoliko dijagnostičkih pristupa za skrining u otkrivanju proliferacije endometrija ili endometrijskog karcinoma kod asimptomatskih žena koje koriste tamoksifen, niti jedan se nije pokazao učinkovit. Svejedno, potreban je skrining kod žena prije početka uzimanja tamoksifenske terapije u cilju dijagnostike benignih polipa kod kojih postoji povećan rizik za razvoj atipične hiperplazije.

Odbor preporučuje sljedeće smjernice na temelju svih ovih podataka:

  • Korištenje tamoksifena se može produljiti na 10 godina s obzirom na dobrobit terapije.
  • Kliničari bi trebali pacijentice koje uzimaju tamoksifen upoznati s rizikom za proliferaciju endometrija, hiperplaziju endometrija, karcinom endometrija i sarkom maternice.
  • Kliničari trebaju istražiti svako abnormalno vaginalno krvarenje, sukrvavi vaginalni iscjedak ili točkasto krvarenje ("spotting").
  • Kliničari trebaju imati pojačan nadzor nad ženama koje su u poslijemenopauzi a uzimaju tamoksifen zbog hiperplazije endometrija ili karcinoma.
  • Nije potreban dodatni nadzor kod premenopauzalnih žena koje uzimaju tamoksifen jer nema dokaza koji bi pokazali  pojačani rizik nastanka karcinoma endometrija u ovoj skupini pacijentica.


Obstet Gynecol. 2014;123:13941397.

Poliklinika Harni

Povezane teme

  Novosti - Sve