Datum zadnje izmjene: 06. 11. 2023.


Intrauterini sustav s levonorgestrelom (LNG-IUS) tijekom 5 godina učinkovito je sprečavao nastanak polipa endometrija u žena koje se liječe tamoksifenom, pokazuje randomizirano kontrolirano istraživanje iz Hong Konga.

Uloga LNG-IUS u sprečavanju hiperplazije endometrija i adenokarcinoma kao i njezin učinak na rizik od povrata bolesti u slučajevima raka dojke trebaju još biti određeni te su potrebna dodatna istraživanja prije nego se počnu koristiti u prevenciji patoloških stanja endometrija. Rezultati studije objavljeni su 5.4.2013. online u Obstetrics & Gynecology.

LNG-IUS "smanjuje učestalost polipa endometrija, ali nismo u mogućnosti prikazati utjecaje na hiperplaziju endometrija i karcinom, jer je uzorak bio premalen", napisao je za Reuters Health dr. Wing-Hung Tam iz Chinese University of Hong Kong and Prince Wales Hospital.

Istraživanja su pokazala sa između 5 i 35% korisnica tamoksifena dobiva polip endometrija, a između 5 i 16% razvija hiperplaziju. Tamoksifen udvostručava rizik od nastanka raka endometrija, ali korist koju daje u liječenju žena s rakom dojke, nadvladava rizike tamoksifena.

LNG-IUS odobrena je za primjenu radi zaštite sluznice maternice u žena koje dobivaju terapiju estrogenima te potiče povlačenje hiperplazije endometrija. Međutim, vrijednost LNG-IUS u žena u kojih se rak dojke liječi tamoksifenom, ostaje nejasna.

U istraživanju je pokazano da LNG-IUS koji se koristi u svrhu zaštite sluznice smanjuje učestalost polipa endometrija tijekom pet godina.

U istraživanje je bilo uključeno 129 žena s ranim stadijem raka dojke koje su adjuvantno primale tamoksifen. Žene su bile podijeljene na skupinu s tamoksifenom i kontrolnu skupinu. Materište je provjereno histeroskopijom i uzimanjem uzorka sluznice endometrija prije liječenja tamoksifenom, te nakon 12, 24, 45 i 60 mjeseci.

Petogodišnja kontrola završena je za 94 žene (46 u skupini LNG-IUS i 48 u kontrolnoj skupini). Nije bilo statistički značajne razlike u antropometrijskim parametrima, stadiju raka dojke, adjuvantnoj terapiji ili patologiji endometrija.

Endometrijski polipi rjeđe su se javljali u skupini s LNG-IUS nego u kontrolnoj skupini (4.3% naprema 32.7%, hazard ratio 0.19; p<0.001).

Nije bilo statistički značajne razlike između dvije skupine u pojavi submukoznih mioma, a otkriven je nakon 12 mjeseci u samo jedne žene s LNG-IUS (1.8%) i dvije žene u kontrolnoj skupini (3.4%). Nije bilo niti razlike u debljini endometrija mjerenoj UZV/TVS između skupina. Nijedna žena u obje skupine nije dobila hiperplaziju endometrija.

Autori naglašavaju nakon pregleda baze Cochrane 2009. godine da LNG-IUS signifikantno smanjuje učestalost endometrijskih polipa u žena na tamoksifenu i da nema jasnih dokaza da će spriječiti hiperplaziju endometrija ili adenokarcinom.

U ovom istraživanju nije pronađeno statistički signifikantnih razlika između skupine s LNG-IUS i kontrolne skupine u stopi povrata raka dojke (17.2% naprema 10.0%; p=0.25) i smrti povezane s rakom (10.3% naprema 8.3%; p=0.71), ali ove rezultate ipak treba tumačiti s oprezom

Da bi se potvrdili benefiti LNG-IUS u prevenciji patologije endometrija, potrebne su veće studije i to multicentrične, zbog mogućeg rizika s obzirom na rak dojke.

 

Obstet Gynecol 2013;121:943-950.


Poliklinika Harni

Povezane teme

  Novosti - Sve