Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


U novim smjernicama Američke radne skupine za prevenciju bolesti (US Preventive Services Task Force, USPSTF) ističe se da su postojeći dokazi o ulozi vitamina D i kalcija u sprečavanju prijeloma u žena u premenopauzi nedovoljni da bi se i nadalje podržavala preporuka o njihovoj upotrebi.

Također, USPSTF je iznio dovoljno dokaza protiv preporuke o korištenju vitamina D i nadomjestaka kalcija za primarnu prevenciju prijeloma u postmenopauzalnih žena.

Prof. dr. Virginia A. Moyer iz Baylor College of Medicine u Houstonu, u ime USPSTF objavila je izjavu 26.2.2013. u the Annals of Internal Medicine.

Radna skupina smatra da "liječnici trebaju imati dokaze o djelotvornosti lijeka, a odluku o upotrebi donijeti s obzirom na osobitosti pacijenta ili situacije i temeljem dokaza o kliničkoj dobrobiti ili štetnosti terapije".

Istražena je djelotvornost nadomjestaka samo vitamina D i nadomjestaka vitamina D s kalcijem na kosti zdravih odraslih osoba. Nisu nađeni dokazi o njihovom utjecaju na učestalost prijeloma kostiju u zdravih odraslih osoba.

Studija The Women's Health Initiative (WHI) s 36,282 zdravih žena u postmenopauzi pokazala je blago povećanje rizika nastanka bubrežnih kamenaca povezanih s uzimanjem vitamina D i nadomjestaka kalcija.

Dnevna doza s 400 IU vitamina D3 i 1000 mg kalcija nema koristi u primarnoj prevenciji prijeloma u postmenopauzalnih žena.

U popratnom uvodniku dr. Marian Nestle sa Sveučilišta New York i dr. Malden C. Nesheim sa Sveučilišta Cornell napisali su i da nedostaju dokazi koji bi podržali uzimanje nadomjestaka vitamina D.

S obzirom da su ranije vitaminu D (nije vitamin u klasičnom smislu), pridavane uloge u zaštiti od raka, dijabetesa melitusa, jačanju imunološkog sustava i očuvanju reproduktivnog zdravlja, nameće se hitna potreba daljnjih istraživanja koja bi odgovorila na temeljna pitanja o rizicima i dobrobitima izlaganja suncu, jačanju obrane organizma i nadomjescima te ulozi vitamina D u ostalim tjelesnim funkcijama osim mineralizacije kostiju.

Postojeći dokazi trebaju potaknuti kliničare da budu pažljivi i razmisle prije nego zdravim ljudima savjetuju uzimanje nadomjestaka kalcija i vitamina D. Nesumnjivo, o ovoj temi će biti još dosta rasprava.


 

Ann Intern Med. objavljeno online 25.2.2013.


 

Povezane teme

  Novosti - Sve