Datum zadnje izmjene: 25. 04. 2024.

Hormonska terapija (HT) dobra je opcija za većinu žena starijih od 65 godina, unatoč ukorijenjenim strahovima o sigurnosti HT-a, prema nalazima nove studije objavljene u znanstvenom časopisu Menopause. Studija koju je vodio dr. sc. Seo H. Baik iz Nacionalnog centra za biomedicinske komunikacije Nacionalne medicinske knjižnice u Bethesdi, Maryland, i kolege, temelji se na zdravstvenim podacima 10 milijuna starijih žena u razdoblju od 2007. 2020. Zaključuje da postoje bitne zdravstvene koristi od HT-a nakon 65. godine, a učinci korištenja HT-a nakon 65. godine života razlikuju se ovisno o vrsti terapije, načinu primjene i dozi.

Kontroverzno od Inicijative za žensko zdravlje

Upotreba HT-a nakon 65. godine bila je kontroverzna u svjetlu nalaza studije Inicijative za zdravlje žena (WHI) iz 2002. Od te studije mnoge su žene odlučile protiv hormonske terapije, osobito nakon 65. godine, zbog straha od povećanog rizika za rak i bolesti srca. Baik i sur. zaključili su da, u usporedbi s ženama koje nikad nisu koristile ili su prestale koristiti hormonsku terapiju prije dobi od 65 godina, korištenje samog estrogena nakon dobi od 65 godina povezano je sa sljedećim značajnim smanjenjem rizika: smrtnost (19%); rak dojke (16%); rak pluća (13%); kolorektalni karcinom (12%); kongestivno zatajenje srca (5%); venska tromboembolija (5%); fibrilacija atrija (4%); akutni infarkt miokarda (11%); i demencija (2%).

Autori su nadalje otkrili da je estrogen plus progestin povezan sa značajnim smanjenjem rizika za rak endometrija (45%); rak jajnika (21%); ishemijsku bolest srca (5%); kongestivno zatajenje srca (5%); i vensku tromboembolije (5%). Međutim, estrogen i progesteron povezani su sa smanjenjem rizika samo kod kongestivnog zatajenja srca (4%).

Uvjerljivi rezultati

"Ovi rezultati trebali bi pružiti dodatnu sigurnost ženama u vezi s hormonskom terapijom", rekla je Lisa C, Larkin, dr. med., predsjednica društva za menopauzu The Menopause Society. "Ovi su podaci u velikoj mjeri u skladu s podacima WHI-a kako ih danas razumijemo - da je za većinu žena sa simptomima koji prolaze kroz menopauzu hormonska terapija najučinkovitiji tretman i ima koristi koje nadmašuju rizike."

Možda postoje neke iznimke, istaknula je, osobito kod starijih žena s visokim rizikom za kardiovaskularne bolesti i moždani udar. Kod tih žena, objasnila je, rizici HT-a mogu nadmašiti dobrobiti i možda bi bilo primjereno prekinuti hormonsku terapiju. "Kod ovih starijih žena sa specifičnim čimbenicima rizika, rasprava o nastavku ili prekidu HT-a je nijansirana i složena i mora uključivati zajedničko donošenje odluka", rekla je.

Povišeni rizik za rak dojke može se ublažiti

S terapijom koja kombinira estrogen i progestagen, i estrogen plus progestin i estrogen plus progesteron bili su povezani s 10%-19% povećanim rizikom za rak dojke, ali autori kažu da se taj rizik može ublažiti korištenjem niskih doza transdermalnog ili vaginalnog estrogena plus progestina. "Općenito, čini se da su smanjenja rizika veća s niskim nego srednjim ili visokim dozama, vaginalnim ili transdermalnim radije nego oralnim pripravcima, te s E2 (estradiolom) radije nego s konjugiranim estrogenom", pišu autori.

Autori izvješćuju da se tijekom 14 godina praćenja (od 2007. do 2020.), udio starijih žena koje su uzimale bilo koji estrogen koji sadrži HT smanjio za polovicu, s 11,4% na 5,5%. E2 je uvelike zamijenio konjugirani estrogen (CEE), a vaginalna primjena uvelike je zamijenila oralnu.

Kontroverza ostaje

Čak i uz ove rezultate, uporaba hormona ostat će kontroverzna, rekao je dr. Larkin, bez golemih napora u edukaciji. Terapija HT-om u menopauzi kod mladih 50-godišnjih žena koje imaju simptome još uvijek je sporna - unatoč velikom broju dokaza koji podupiru sigurnost i korist kod većine žena, rekla je.

“Posljednjih 25 godina potpuno smo zanemarili edukaciju kliničara o menopauzi i podatke o hormonskoj terapiji”, rekla je. "Kao rezultat toga, većina kliničara u praksi ne razumije podatke i ostaje vrlo negativan o hormonima, čak i u mlađih žena. Desetljeća nedostatka edukacije kliničara o menopauzi jedan su od glavnih razloga zašto previše mladih, zdravih, 50-godišnje žene sa simptomima ne dobivaju potrebnu terapiju [hormonsku terapiju] u menopauzi." Umjesto toga, kaže ona, ženama se govori da uzimaju suplemente jer neki liječnici smatraju da je hormonska terapija preopasna.

Lauren Streicher, dr. med., klinička profesorica opstetricije i ginekologije na Medicinskom fakultetu Feinberg Sveučilišta Northwestern i direktorica osnivača Medicinskog centra Northwestern za seksualnu medicinu i menopauzu, oboje u Chicagu, kaže: "U WHI je 70% žena bilo starijih od 65 godina kada su započeli terapiju, što djelomično objašnjava negativne ishode, osim toga, u WHI-u su svi uzimali oralnu hormonsku terapiju. Ovi (trenutni) podaci su vrlo umirujući i vrijede za žene koje bi željele nastaviti s uzimanjem HT."

Dr. Streicher kaže da žene koje bi željele započeti s HT-om nakon 65. godine trebaju biti posavjetovane o individualnim rizicima i nakon što se procijeni zdravlje srca. No, napominje da se ova studija time nije bavila.

'Najbolje vrijeme za prestanak HT-a je kada umrete'

Kaže da će u svojoj praksi savjetovati žene koje uzimaju hormonsku terapiju i željele bi nastaviti nakon 65. godine kao što je uvijek činila: "Ako netko uzima HT i nema poseban razlog da prestane, nema razloga da prestane s nekom proizvoljnom dobi, i da će, ako to učine, izgubiti mnoge dobrobiti," posebice prednosti za kosti, kognitivne, kardiovaskularne i vulvovaginalne, objasnila je. "Najbolje vrijeme za prestanak HT-a je kada umrete," rekao je dr. Streicher, "I, s obzirom na smanjenje smrtnosti u žena koje uzimaju HT, koje će biti u puno starijoj dobi od žena koje ne uzimaju HT."

Dakle, hoće li ovi novi podaci biti uvjerljivi?

"To će uvjeriti već uvjerene stručnjake za menopauzu koji prate podatke. To je rijedak stručnjak za menopauzu koji kaže ženama da prestanu s hormonskom terapijom", rekao je dr. Streicher.

Međutim, rekla je: "Velika većina kliničara u SAD-u trenutačno ne propisuje HT. Nažalost, ne mislim da će se to puno promijeniti."

 

Hormone Therapy After 65 Good Option for Most Women - Medscape - April 16, 2024.

Dr. Vesna Harni           

Povezane teme