Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Metabolički sindrom više nego trostruko povećava rizik od ponavljanja preeklampsije u narednoj trudnoći, pokazala je posljednja retrospektivna kohortna studija.

"Metabolički sindrom čini ženu sklonom pojavi preeklampsije i u narednoj trudnoći. Preeklampsija se u idućoj trudnoći žene s metaboličkim sindromom pojavljivala s prevalencijom od 45% u odnosu na 17% u žena koje ne boluju od metaboličkog sindroma", kažu dr. Eva Stekkinger i kolege iz Deventer Hospital u Nizozemskoj u radu objavljenom 6.3.2013 u British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Dislipidemija i inzulinska rezistencija, dvije komponente metaboličkog sindroma, češće se javljaju u trudnoćama kompliciranim preeklampsijom i traju i nakon trudnoće. Disfunkcija endotela je rani znak metaboličkog sindroma i preeklampsije.

Postavili su hipotezu da će se preeklampsija ponoviti u žena koje imaju metabolički sindrom između trudnoća te su analizirali podatke za 480 žena s preeklampsijom u prethodnoj trudnoći. Za 197 žena dobili su podatke o ishodu narednih trudnoća.

Četrdeset žena (20%) imalo je metabolički sindrom. U toj podgrupi, 18 žena (45%) razvilo je preeklampsiju u narednoj trudnoći u usporedbi s 27 od 157 žena koje nisu imale metabolički sindrom. Prilagođeni omjer rizika za ponovljenu preeklampsiju povezan s metaboličkim sindromom bio je 3.77.

Za svaku sastavnicu metaboličkog sindroma koju je žena imala, rizik od ponavljanja preeklampsije se povećao: žena koja nema nijednu sastavnicu metaboličkog sindroma imala je rizik 11.8% naprema 43.9% u žena s tri ili više komponenti metaboličkog sindroma.

Zbog velike prevalencije metaboličkog sindroma nakon preeklampsije, kasnih posljedica koje ima metabolički sindrom, kao i mogućnosti da se promjenom životnog stila i navika smanje rizici, preporučuje se učiniti probir na metabolički sindrom u svih žena koje su u trudnoći imale preeklampsiju kako bi se mogli procijeniti rizici i na vrijeme poduzeti odgovarajuće mjere.

Dosadašnja istraživanja pokazala su da žene koje su imale preeklampsiju u trudnoći imaju povećani rizik od nastanka kardiovaskularnih bolesti, kao i od umiranja u relativno mlađoj životnoj dobi.

"Smatramo da je prije trudnoće ili tijekom najranije trudnoće nužno optimizirati majčino zdravlje kako bi se smanjili krvožilni rizici u trudnoći. Mladoj pacijentici s metaboličkim sindromom važnije je reći da je metabolički sindrom stanje koje povećava rizike za nastanak problema u trudnoći i na taj način ju motivirati za promjenu životnoga stila, nego ju upozoravati na rizike za nastanak bolesti srca i dijabetesa kasnije tijekom života", rekla je dr. Mary Rosser iz Montefiore Medical Center u New Yorku.

"Trebamo upaliti alarm i podići razinu svijesti o metaboličkome sindromu te dati ženi do znanja da od samoga početka trudnoće mogu postojati problemi. To nam daje i argumente za obradu i poduzimanje preventivnih mjera prije nego bolest nastane u mlađih osoba."

Prema smjernicama National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) i the American Heart Association (AHA), metabolički sindrom se dijagnosticira kada se u pacijentice nađe najmanje 3 od 5 simptoma:

• glukoza natašte jednaka ili veća od 5,6 mmol/L
• krvni tlak ≥130/85 mm Hg
• trigliceridi ≥1,7 mmol/L
• HDL-kolesterol < 1,3 mmol/L
• opseg struka ≥88 cm u žena (tijelo poput jabuke)


 

BJOG 2013.

Povezane teme

  Novosti - Sve