Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


U prospektivnoj kohortnoj studiji sudjelovalo je 527 žena u kojih je bilo poznato vrijeme majčine menopauze, a namjera je bila pokazati postoji li povezanost dobi majčine menopauze s ovarijskom rezervom u njihovih kćeri.

Pokazana je statistički značajna pozitivna povezanost dobi majčine menopauze i razine anti-Müllerovog hormona u serumu te broja antralnih folikula u kćeri. Stopa opadanja razine AMH i broja antralnih folikula također je bila povezana s majčinom menopauzom.

Korišten je kovarijantni model sa serumskim AMH i brojem antralnih folikula kao ishodima, dobi kao kvantitativnim prediktorom i majčinom menopauzom kao kategorijskim prediktorom, a uz prilagodbu obzirom na BMI, upotrebu oralne kontracepcije i pušenja.

Anti-Müllerov homon dobio je ime zbog svoje uloge u oblikovanju muškog spolnog sustava fetusa, ali je nadaleko postao poznat zbog uloge koju ima u žena. Stvaraju ga mali antralni folikuli, a njegova koncentracija odražava brojnost ovarijskih folikula, tzv. ovarijsku rezervu, koja se može procjenjivati ultrazvučnim određivanjem broja antralnih folikula.

Koncentracija AMH opada s porastom ženine dobi, a s današnjim testovima, AMH postaje nemjerljiv 3-5 godina prije ženine posljednje mjesečnice u životu. Razina AMH povećana je u žena s PCO i može se koristiti kao biljeg za procjenu odgovora jajnika na poticanje ovulacije u postupcima medicinski pomognute oplodnje.

Razine AMH relativno su stabilne tijekom ciklusa, iako postoje manja odstupanja. Dob u kojoj je majka imala posljednju mjesečnicu u životu značajno je povezana s dobi u kojoj će njezina kći imati menopauzu. Zato je bilo logično ispitati stanje ovarijske rezerve mjerenjem AMH i AFC u kćeri.

Kao što se i očekivalo, utvrđena je statistički signifikantna povezanost opadanja AMH i AFC ovisno o tome je li majka izgubila mjesečnicu rano (prije 45 godina), prosječno (46-54 godine) ili kasno (nakon 55 godina).

Ograničenje studije bilo je u tome što je dob majčine menopauze bila utvrđena retrospektivno, populaciju su činile Dankinje koje su radile u zdravstvu, a ta je populacija zdravija od prosječne.

Iako je elegantno potvrđena fiziološka povezanost majčine i kćerine menopauze, teško je naći praktičnu vrijednost toga podatka. Žene koje žele predvidjeti kada će izgubiti mjesečnicu, mogu koristiti podatke obiteljske anamneze i odrediti AMH i AFC, iako je interval pouzdanosti preširok da bi se predviđanje koristilo u praksi.

 

The North American Menopause Society (NAMS) 2013.


 

Povezane teme

  Novosti - Sve