Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Žene s visokim vrijednostima antimüllerovog hormona (AMH) vjerojatnije će imati uspješan porođaj nakon postupka in vitro fertilizacije (IVF), prema istraživanju objavljenom online 13.2.2013. u the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Thomas Brodin s kolegama iz Odjela za zdravlje žena i djece (the Department of Women's and Children's Health) sa Sveučilišta Uppsala proveo je prospektivnu kohortnu studiju koja je uključila 892 žene prosječne dobi 36 godina, najviše dobi 42 godine, koje su bile podvrgnute ukupno 1230 IVF ciklusa u Klinici Carl von Linne u Upsali, između travnja 2008. i lipnja 2011, što je rezultiralo u 1111 živorođene djece.

AMH kojega stvaraju jajnici, nije samo "snažno povezan" s prinosom oocita nakon IVF-a, kako su pokazivala ranija istraživanja, nego i s kvalitetom oocita, što ga čini prognostičkim faktorom za pozitivan ishod IVF postupka.

Nakon što su određene vrijednosti AMH u krvi prije postupka IVF, sudionice su podijeljene u tri skupine:

  • razina AMH niža od 0.84 ng/mL,
  • razina AMH između 0.84 i 2.94 ng/mL
  • razina AMH veća od 2.94 ng/mL.


Stopa porođaja po ciklusu IVF imala je raspon od 13.4 (95% confidence interval [CI], 9.1 - 17.7) za skupinu s niskim vrijednostima AMH do 22.0 (95% CI, 18.6 - 25.4) za skupinu sa srednjim vrijednostima AMH i do 32.5 (95% CI, 27.1 - 37.9) za skupinu s najvišom razinom AMH (svi P < .0001).

"AMH bio je nezavisno povezan s trudnoćama i porođajima žive djece nakon prilagodbe po dobi i prirastu oocita." Rezultati su osobito važni za žene koje imaju PCOS, jer je on povezan s poremećajima ovulacije. Naši rezultati govore u prilog tome da bi žene s PCOS-om bile dobri kandidati za IVF. Uz visoke vrijednosti AMH, ova skupina žena ima veću ovarijsku rezervu jajašaca.

Ograničenje istraživanja bio je "izostanak standardizacije za faktore kao što je ovarijska hiperstimulacija i dijagnoza infertiliteta te činjenica da individualizirana doza za stimulaciju može imati utjecaja na rezultate."

Uz to što je vrijedan biljeg ovarijske rezerve, AMH je povezan sa stopom trudnoća i porođaja te je tako mogući prognostički faktor. Za žene koje se bore s neplodnošću, visoka razina AMH je ohrabrujuća. Visoke razine AMH znače veću mogućnost obilja zdravih jajnih stanica preostalih za ostvarenje trudnoće.

 

 

J Clin Endocrinol Metabol objavljeno online 13.2.2013.


 

Povezane teme

  Novosti - Sve