Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Prema posljednjim procjenama, u Europi će rak pluća u žena uskoro kao uzrok smrti prestići rak dojke.

U nekim zemljama to se već dogodilo. U Velikoj Britaniji i Poljskoj više žena umire od raka pluća nego od raka dojke, objavljeno je u izvještaju 12.2.2013. u the Annals of Oncology.

Ove procjene izračunate su prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije o mortalitetu i posljednjim dostupnim podacima za 2009. i 2010. koje je dala Europska zajednica. Istraženi su podaci 27 zemalja EU, a potom detaljno analizirani podaci za 6 država Europe (Francuska, Njemačka, Italija, Poljska, Španjolska i Velika Britanija).

Sveukupno, smrtnost od raka u EU opada. "To je odraz važnog i akumulirajućeg napretka u liječenju, kao i organiziranog probira i rane dijagnoze", rekao je Carlo La Vecchia iz Instituta Mario Negri i profesor medicine na Sveučilištu u Milanu.

Istovremeno, u svim zemljama je došlo do povećanja mortaliteta od raka pluća u žena. Od 2009. smrtnost od raka pluća povećala se 7% u žena, ali i pala 6% u muškaraca

Epidemiolozi predviđaju da će, ako se ovaj trend nastavi, do 2015. godine rak pluća po smrtnosti prestići rak dojke u žena.

Velika Britanija ima najvišu stopu smrtnosti od raka pluća u žena i procjenjuje se da će već u 2013. dostići 21.2 na 100,000 žena.

"Ovaj porast raka pluća mogao bi odražavati povećanu prevalenciju pušenja u mladih žena koje su postale pušačice u kasnim 60-tim i 70-tim godinama prošlog stoljeća", rekao je La Vecchia. "U novije doba, manje mladih žena puši, pa se očekuje da će oko 2020. godine smrtnost od raka pluća među ženama biti oko 15 na 100,000."

Osobito važna je kontrola upotrebe duhana i izloženosti pušenju. Ako se pomogne većem broju ljudi da prestanu pušiti ili da nikada niti ne počnu pušiti, svake godine u Europi bi se izbjeglo stotine i tisuće smrti od raka.

Osim povećanja smrtnosti od raka pluća u žena, jedina vrsta raka čiji mortalitet u Europi ne opada je rak gušterače. Dapače, upozorava se da smrtnost od raka gušterače lagano raste i u oba spola prestigla je rak želuca.

"Najbolji način sprječavanja raka gušterače je izbjegavanje pušenja i pretilosti, pa time i posljedično dijabetesa kojeg pretilost sobom nosi“, objasnio je dr La Vecchia. „To bi moglo spriječiti oko trećinu raka gušterače u Europi. Za rak gušterače nije poznat neki od glavnih rizičnih faktora i za sada nemamo načina za poboljšanje rane dijagnoze ili liječenja, što bi moglo utjecati i na stopu smrtnosti."


 

Ann Oncol. 12.2.2013.

Povezane teme

  Novosti - Sve