Ginekološke zloćudne bolesti

Liječenje karcinoma jajnika

U liječenju raka jajnika na prvom mjestu stoji operativni zahvat, pri čemu opsežnost zahvata ovisi o i proširenosti tumora, i starosti...

Saznajte više...

Gestacijska trofoblastična bolest

Gestacijska trofoblastična bolest - GTB / gestational trophoblastic disease – GTD, obuhvaća široki spektar različitih oboljenja/tumora od...

Saznajte više...

Stadiji GTB

Klasifikacija tumora trofoblasta vrši se u okviru podjele na stadije koju je predložila Međunarodno udruženje za ginekologiju i opstetriciju (FIGO...

Saznajte više...

Molarna trudnoća

Molarna trudnoća / Mola hydatiformis, premaligni je oblik gestacijske trofoblastične neoplazije, skupina bolesti koja također uključuje rijetke,...

Saznajte više...

Korioadenom

Invazivna mola / destruirajući korioadenom (Chorioadenoma destruens) je trofoblastični tumor kojeg obilježava invazija mišićnog tkiva maternicu...

Saznajte više...

Koriokarcinom

Gestacijsku trofoblastičnu bolest prvi je put opisao Hipokrat. Koriokarcinom, podvrsta gestacijske trofoblastične bolesti, rijetka je i agresivna...

Saznajte više...

Karcinom dojke

Rak dojke s incidencijom od 70-110/100,000 žena najčešće je maligno oboljenje žena kako u zapadnoj Europi i SAD , tako i u Hrvatskoj. Broj...

Saznajte više...

Ekološki čimbenici i rak dojke

Pojavnost karcinoma dojke oscilira i više nego pet puta u različitim zemljama svijeta. Potomci migrantica, koje dolaze iz zemalja s niskom stopom...

Saznajte više...

Rak dojke i prehrana

Pojavnost raka dojke oscilira i više nego pet puta u različitim zemljama svijeta. Potomci migrantica, koje dolaze iz zemalja s niskom stopom raka...

Saznajte više...

Mamografija i ultrazvuk dojki

Cilj svih preventivnih pregleda dojke je pronaći tumor u najranijoj fazi razvitka, kada je njegovo izlječenje gotovo 100%. S obzirom na učestalost...

Saznajte više...