Datum zadnje izmjene: 15. 11. 2023.

Žene s cistama jajnika, za koje se smatralo da su benigne na ultrazvuku, imale su nizak rizik od maligniteta kada su konzervativno praćene, prema privremenim rezultatima 2-godišne međunarodne analize tumora jajnika faza 5 (IOTA5). Jedan od istraživača, dr.sc.Tom Bourne, Imperial College, London, Velika Britanija, izjavio je kako studija sugerira da je budno čekanje prikladno za većinu žena kada se cista jajnika prvi put klasificira kao benigna na ultrazvuku.

"Naši rezultati mogu dovesti do promjene paradigme koja rezultira manjim brojem operacija benignih cisti jajnika - pod uvjetom da obučeni ultrazvučni ispitivači pouzdano isključe rak", rekao je Bourne u priopćenju svoje institucije.

Istraživanje je online objavio u časopisu Lancet Oncology Wouter Froyman i kolege s Katedre za ginekologiju i opstetriciju Sveučilišta u Leuvenu,  Belgija.

Većina cisti, 80%, nije zahtijevala intervenciju

Mišljenje o budnom čekanju još je uvijek podijeljeno među mnogim liječnicima diljem svijeta koji vjeruju da bi benigne ciste jajnika trebalo kirurški ukloniti u većini slučajeva, ili da se spriječe ozbiljne komplikacije - uključujući rupturu ili torziju jajnika - i / ili zbog zabrinutosti da bi mogle postati maligne ako nisu uklonjene ili su izvorno pogrešno klasificirane kao benigne na ultrazvuku.

Froyman i kolege primjećuju da postoji nekoliko velikih prospektivnih studija o dugotrajnom praćenju cisti jajnika, koje su klasificirane kao adneksalne mase u blizini maternice, najčešće u jajniku ili jajovodu.

"Prema našim saznanjima, ovo je prva multicentrična prospektivna studija na ovom području i ima najveći broj pacijentica u studiji konzervativnog praćenja adneksalnih masa do sada", primjećuju oni. IOTA5 je prospektivno, multicentrično kohortno istraživanje na više od 8000 pacijentica u 10 europskih zemalja.

Sadašnja analiza obuhvatila je 1919 žena (prosječna dob 48 godina), s najmanje jednom novodijagnosticiranom adneksnom masom (prosječna veličina 4 cm) koja se smatrala benignom na početnom ultrazvuku.

Žene su praćene redovitim ultrazvučnim pregledom tijekom 2 godine u razmacima od 3 mjeseca, 6 mjeseci, a zatim svakih 12 mjeseci nakon toga. Naposljetku, liječnik koji je pratio odlučio je o daljnjem planu prilikom svake posjete. Operacija je provedena - prema lokalnoj praksi - bilo zbog sumnje na malignitet, boli ili zahtjeva pacijentice, zabrinutosti zbog plodnosti ili je bilo oportunističko ili profilaktičko uklanjanje.

Glavni ishod ove dvogodišnje privremene analize bila je kumulativna učestalost spontane rezolucije mase, torzije ili rupture ciste ili granične ili invazivne malignosti potvrđene kirurškim putem. Jedna od pet (20.2%) žena imalo je ciste koje su se same riješile, a 16.1% imalo je operaciju. U 80% slučajeva ciste jajnika su nestale ili nisu zahtijevale nikakvu intervenciju; ovo posljednje znači da nije bilo "pokazatelja" na ultrazvuku koji bi zahtijevao bilo kakvu intervenciju, niti boli, niti zahtjeva pacijentice za operacijom. Dakle, većina žena i dalje je praćena budnim čekanjem, uključujući redovite ultrazvučne procjene.

Samo 12 žena imalo je dijagnozu raka jajnika, zbog kumulativnog rizika od raka kroz 2 godine od 0,4%. Istraživači vjeruju da su u većini tih slučajeva tumori na početku bili pogrešno dijagnosticirani kao nekancerozni, a ne kao benigna cista koja je postala maligna. Dvogodišnja kumulativna incidencija pronalaženja graničnog tumora kod kirurškog zahvata bila je 0.3%,  za torziju 0.4% i 0.2% za ciste. 

Istraživači kažu da izbjegavanje operacije smanjuje rizik od kratkotrajnih i dugoročnih kirurških komplikacija, kao što je perforacija crijeva.

‘Budno čekanje’ najbolji je način praćenja benignih cisti jajnika

Uspjeh ovisi o dobrom ultrazvuku, potrebno je duže praćenje

Autori komentara kažu da je potrebno dulje praćenje kohorte "kako bi se dodatno karakterizirala prirodna progresija tvorbe koja je primjenom ultrazvuka karakterizirana benignom ", te kako bi se vidjelo je li povećana učestalost neplaniranih kirurških intervencija, komplikacija ili spontanih rezolucija.

U međuvremenu, "saznanja stečena iz sadašnjeg ispitivanja mogla bi vrijediti kod savjetovanja žena s adneksalnim masama i mogla bi biti ohrabrujuća za pacijenticu kada se razmatra konzervativno praćenje", ističu oni, upozoravajući da "uspjeh takvog pristupa ovisi o dobrom ultrazvuku , a budući napori trebaju i dalje nastojati poboljšati točnost predviđanja. "

 

Lancet Oncol. Objavljeno online, 2019.

 

 

Poliklinika Harni

Povezane teme

  Novosti - Sve