Kronične bolesti i trudnoća

Upalne bolesti crijeva i trudnoća

Trudnoća je stanje promjenjenih, ali normalnih fizioloških procesa unutar gastrointestinalnog sustava. Karakteristična fiziološka promjena u...

Saznajte više...

Hiperparatireoidizam

Paratireoidna bolest (hiperparatireoidizam) koja se javlja tijekom trudnoće vrlo je ozbiljan problem. Život majke i djeteta može biti ugrožen, a...

Saznajte više...

Hemoglobinopatije

Hemoglobinopatije se mogu podijeliti u dva tipa: talasemije, gdje postoji defektna sinteza hemoglobina, i strukturne varijante hemoglobina (npr....

Saznajte više...

Hipertireoza

Klinička  hipertireoza (nizak stimulirajući hormon štitnjače [TSH], povišen slobodni  tiroksin [T4] i/ili trijodtironin [T3]) je...

Saznajte više...

Liječenje hipertireoze u trudnoći

Endokrinološko društvo i Američka udruga štitnjače (ATA) objavili su kliničke smjernice za tretiranje disfunkcije štitnjače tijekom trudnoće....

Saznajte više...