Kronične bolesti i trudnoća

Srčane bolesti i trudnoća

Trudnice sa srčanim bolestima imaju čak 100 puta veću smrtnost nego zdrave trudnice, podatci su koje navodi Registar trudnica sa srčanim...

Saznajte više...

Miastenija gravis i trudnoća

Miastenija gravis je autoimuna bolest nepoznatog uzroka u kojoj posredovanjem antitijela i stanične imunosti dolazi do razaranja receptora za...

Saznajte više...

Migrena i trudnoća

Procjena je da 18% svih žena ima migrenu / hemikraniju, a trudnoća na migrenu ima različite utjecaje. Budući da se rano u trudnoći povećava...

Saznajte više...

Epilepsija i trudnoća

Epilepsija je učestala neurološka bolest s incidencijom od prosječno 80 oboljelih na 100000 stanovnika godišnje i prevalencijom od 5-10 oboljelih...

Saznajte više...

Kronične bolesti i trudnoća

Žene s kroničnim bolestima trebale bi planirati trudnoću nakon što se postigne optimalna kontrola njihove bolesti. Svaku ženu reproduktivne dobi...

Saznajte više...