Datum zadnje izmjene: 14. 01. 2020.


Rezultati velikog istraživanja podupiru liječenje antenatalnim steroidima) kod izuzetno male nedonoščadi s ciljem što veće maturacije ploda prije porođaja, napisali su znanstvenici.

Studija je pokazala da antenatalni steroidi štite od smrti i neurorazvojnih smetnji na način koji je ovisan o dozi kod beba rođenih od 22. do 27. tjedna gestacijske dobi težine između 401 i 1000 g.

Nalazi podržavaju liječenje s antenatalnim steroidima "čak i u situacijama u kojima je vjerojatnost potpunog djelovanja antenatalnih steroida niska zbog nedostatka vremena zbog neposrednog porođaja, a čak je i davanje nepotpune doze steroida prije rođenja bilo povezano sa značajno nižim stopama mortaliteta, komplikacijama u novorođenačkom periodu kao što su teško krvarenje u mozgu i manja neurorazvojna oštećenja ", izjavio je glavni autor dr Sanjay Chawla iz Klinike za dječje bolesti u Michiganu i Hutzel Women's Hospital u Detroitu.

Studija objavljena u "JAMA Pediatrics" je analizirala 6,121 prijevremeno rođene djece niske gestacijske dobi iz Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health i Human Development (NICHD) Neonatal Research Network između 2006. i 2011. godine.

Novorođenčad je retrospektivno grupirana na osnovu liječenja s antenatalnim steroidima: 848 nije liječeno s antenatalnim steroidima, 1581 je djelomično liječeno a 3692 je primilo cjelokupnu dozu antenatalnih steroida. Praćeni su od rođenja do oko dobi od dvije godine.

Od svih 6,121 dojenčadi, 4284 (70%) je preživjelo od 18 do 22 mjeseci, koliko su praćeni. Podaci o neurorazvojnim ishodima i neonatalnom morbiditetu su bili dostupni za 3.892 (91%).

Istraživači su otkrili značajne razlike između skupina u preživljavanju, komplikacijama u neonatalnom razdoblju - uključujući teško intrakranijalno krvarenje, bronho displaziju i nekrotizirajući enterokolitis - i neurorazvojne ishode (cerebralnu paralizu, slabljenje kognitivnih funkcija).

"Bebe u skupini s cjelokupnom dozom steroida su imale najbolji rezultat", rekao je dr Chawla. "Bebe s nepotpunom dozom steroida su imale značajno niži mortalitet, neonatalne komplikacije i neurorazvojnu zaostalost u odnosu na djecu bez izlaganja antenatalnim steroidima". Utvrđena je dobrobit ovisna o dozi antenatalnih steroida za dojenčad rođenu čak s 23 tjedna trudnoće, dodao je.

Stope smrtnosti u grupi bez sterioda, djelomičnom i potpunom dozom antenatalnih steroida su bile 43,1%, 29,6% i 25,2%. Stope teškog intrakranijalnog krvarenja među preživjelima su bile 23,3%, 19,1% i 11,7%; smrt ili nekrotizirajući enterokolitis - 48,1%, 37,1% i 32,5%; i smrt ili bronho displazija - 74,9%, 68,9% i 65,5%.

Primarni smrtni ishod ili nastanak neurorazvojnih smetnji se dogodio kod 68,1% djece bez terapije antenatalnim steroidima, 54,4% djece s djelomičnom dozom i 48,1% s potpunom dozom antenatalnih steroida (p <0,001). Stopa mortaliteta i neurorazvojnih smetnji odvojeno je bila veća kod djece bez terapije antenatalnim steroidima u usporedbi s djelomičnom i potpunom terapijom.

Primjenom logističke regresijske analize je uspoređena grupa bez antenatalnih steroida sa potpunom i djelomičnom dozom antenatalnih steroida. Grupe s antenatalnim steroidima su bile povezane s nižom vjerojatnosti za mortalitet ili neurorazvojnih smetnji (omjeri 0,63 i 0,77).

"Poboljšani neurorazvojni ishod kod potpune doze antenatalnih steroida se dijelom odnosi na smanjenu stopu teškog krvarenja u mozgu", izvijestili su istraživači.

"Prema našim podacima, ova studija se razlikuje od drugih follow-up studija s obzirom na detalje o dozi antenatalnih steroida i usporedbom ishoda u odnosu na grupe bez liječenja, djelomičnim dozama i potpunim dozama antenatalnih steroida ", napisali su.

S obzirom na protektivne učinke ovisne o dozi, istraživači navode da je potrebno još studija za analiziranje da li bi ubrzano liječenje poboljšalo neonatalni ishod kada se nema vremena za liječenje standardnim shemama.

 

SOURCE: http://bit.ly/2e3KxvB
JAMA Pediatr 2016.:: Dubravka Dedeić, dr.med :: spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni
  Novosti - Sve