Datum zadnje izmjene: 22. 01. 2020.


Prošlo je više od tri godine od kada je the US Preventive Services Taskforce (USPSTF) objavio kontroverzne smjernice koje preporučuju da se mamografski probir na rak dojke treba provoditi rjeđe.

Čini se da su novoobjavljene smjernice imale zanemarivi utjecaj na smanjenje učestalosti mamografskog probira. To je zaključak istraživanja provedenog nad gotovo 28,000 žena, a rezultati su objavljeni on-line 19.4.2013. u časopisu Cancer.

Smjernice koje je izdao USPSTF preporučivale su rutinsku mamografiju svakih godinu do dvije za žene starije od 40 godina, međutim USPSTF je 2009. objavio revidirane smjernice koje su protiv rutinskog probira za žene u dobi od 40 do 49 godina, a za žene u dobi 50 do 74 godine preporučuje se mamografija svake dvije godine.

Od kada su objavljene, revidirane smjernice izazvale su velike kontroverze, a Američko udruženje za rak i razne medicinske organizacije ostale su pri tome da žene starije od 40 godina trebaju učiniti godišnju mamografiju.

Da bi utvrdili kakve posljedice su imale preporuke USPSTF na stope skrininga, Lydia E. Pace iz Odjela za žensko zdravlje iz Brigham and Women's Hospital iz Bostona s kolegama je istražila podatke 27,829 žena iz National Health Interview Survey.

Usredotočili su se na mišljenje pacijentica o tome koliko često žele ići na mamografiju temeljem podataka za 2005., 2008. i 2011., prije i nakon što su izdane revidirane smjernice.

Istraživači su pronašli da se broj učinjenih mamografija nije smanjio, nego se dapače nešto povećao. Među ženama u dobi 40-49 godina, prilagođena stopa bila je 46.1% u 2008. i 47.5% u 2011. Među ženama dobi 50-74 godine prilagođena stopa bila je 57.2% u 2008. u usporedbi s 59.1% u 2011.

Nekoliko je mogućih razloga zašto nije došlo do opadanja učestalosti mamografije. Prvo, možda je prerano da bi se taj pad vidio. Drugo je moguće objašnjenje da se sami liječnici ne slažu sa smjernicama pa ih zato ignoriraju. Treća je pretpostavka da možda same pacijentice traže mamografiju svake godine jer se ne slažu s novim preporuka ili ih ne razumiju.

 

Cancer. Objavljeno on-line 19.4.2013.


:: Đurđa Žigmundovac-Klaić, dr.med. :: spec. ginekologije i opstetricije :: Poliklinika Harni ::

Povezane teme

  Novosti - Sve