Poliklinika Harni - Tumori spolnih stanica

Tumori spolnih stanica

Objavljeno: 12.08.2019 Zloćudni tumori spolnih stanica jajnika u žena / malignant ovarian germ cell tumors –  MOGCT su rijetki, ali rana dijagnoza i multimodalna...
Saznaj više
Poliklinika Harni - Neepitelni tumori jajnika

Neepitelni tumori jajnika

Objavljeno: 30.04.2019 Rak jajnika  krovni je naziv koji se odnosi na heterogenu skupinu malignih oboljenja koja proizlaze iz jajnika ili su uključena u njega....
Saznaj više
Poliklinika Harni - Epitelni tumori jajnika

Epitelni tumori jajnika

Objavljeno: 30.04.2019 Rak jajnika krovni je naziv koji se odnosi na heterogenu skupinu malignih oboljenja koja proizlaze iz jajnika ili su uključena u njega....
Saznaj više