Poliklinika Harni - Tumori spolnih stanica

Tumori spolnih stanica

Objavljeno: 12.08.2019 Zloćudni tumori spolnih stanica jajnika u žena / malignant ovarian germ cell tumors –  MOGCT su rijetki, ali rana dijagnoza i multimodalna...
Saznaj više
Poliklinika Harni - Karcinom jajnika

Karcinom jajnika

Objavljeno: 11.08.2019 Rak jajnika je relativno rijedak tumora i čini ukupno 4% svih dijagnosticiranih i 28.5% svih ginekoloških karcinoma u žena u Hrvatskoj (HZJZ,...
Saznaj više
Poliklinika Harni - Neepitelni tumori jajnika

Neepitelni tumori jajnika

Objavljeno: 30.04.2019 Rak jajnika  krovni je naziv koji se odnosi na heterogenu skupinu malignih oboljenja koja proizlaze iz jajnika ili su uključena u njega....
Saznaj više