Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.


Posljednja randomizirana klinička istraživanja učinkovitosti i sigurnosti inhibitora ponovne pohrane serotonina/noradrenalina (SNRI) pokazala su učinkovitost antidepresiva desvenlafaksina u liječenju valunga, kaže dr. JoAnn Manson, profesorica medicine s Harvarda i donedavna predsjednica Sjevernoameričkog udruženja za menopauzu. U siječanjskom broju časopisa Menopause objavljena su tri članka o desvenlafaksinu.

Estrogen je trenutno najučinkovitije sredstvo za liječenje vazomotornih simptoma, ali mnoge žene nisu kandidati za estrogene ili radije u terapiji žele nehormonsku opciju. Dobra je vijest da raspolažemo sve većim brojem nehormonskih lijekova za terapiju menopauzalnih tegoba, uključujući selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina (SSRI) i selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina/noradrenalina (SNRI).

Studija učinkovitosti desvenlafaksina bila je multicentrična, placebo-kontrolirana studija u kojoj je sudjelovalo 365 žena. Ispitivana doza bila je 100 mg dnevno.

Desvenlafaksin je bio povezan sa značajnim smanjenjem valunga (60%-65%). Sve žene iz studije imale su prosječno 50 valunga tjedno. Žene u skupini koja je aktivno liječena imale su oko 12 valunga dnevno, a žene u placebo skupini oko 9. Postotak žena u kojih je postignuto smanjenje tegoba uz desvenlafaksin bio je 64% u odnosu na 41% s placebom. Djelovanje placeba nije za podcijeniti, ali je razlika ipak signifikantna.

Po pitanju trajanja djelovanja, provedeno je drugo istraživanje koje je ispitivalo učinkovitost nakon godinu dana i potvrdilo da je desvenlafaksin učinkovit i tada. Po pitanju brzine odgovora, najraniji dokaz efikasnosti desvenlafaksina u odnosu na placebo pokazao se za 4 tjedna.

Treća studija ispitivala je sigurnost s obzirom na kardiovaskularne i jetrene tegobe i sveukupno nije bilo znakova povećanih rizika za koronarne akcidente, moždani udar ili bolest jetre. Treba imati na umu da je broj sudionica bio oko 2000, da je bilo malo nuspojava, tako da je statistička snaga za procjenu kardiovaskularnih i hepatičkih događaje bila mala.

Ova istraživanja dobra su stoga što pokazuju dobru kliničku učinkovitost i sigurnost, bez znakova štetnosti desvenlafaksina. FDA ga je odobrila za liječenje depresije, ali za sada nije odobren za terapiju vazomotornih simptoma.


 

Medscape, 2013.

Povezane teme

  Novosti - Sve