Datum zadnje izmjene: 12. 12. 2020.

Čini se da žene s ginekološkim rakom nisu u povećanom riziku da budu hospitalizirane s COVID-19 ili da umru od zaraze, pokazalo je istraživanje iz New Yorka. Tri četvrtine oboljelih od ginekološkog karcinoma i oboljelih od COVID-19 imalo je blagi oblik bolesti i oporavilo se od infekcije.

"Naša studija trebala bi biti ohrabrujuća za žene s ginekološkim karcinomima koje su zabrinute da im rak povećava rizik da postanu ozbiljno bolesne ako odu u bolnicu zbog COVID-19", rekla je dr. Olivia Lara iz Centra za rak Perlmutter, NYU Langone Health.

Istraživači su pregledali medicinsku dokumentaciju 121 žene s ginekološkim rakom i COVID-19. Medijan dobi kod dijagnoze COVID-19 bio je 64 godine. Ukupno 66 žena (54.5%) je hospitalizirano; 45 (68.2%) je trebalo respiratornu intervenciju, 20 (30.3%) je primljeno na odjel intenzivne njege, a devet (13.6%) je trebalo invazivnu mehaničku ventilaciju.

Čimbenici koji su bili povezani s dvostruko ili većim rizikom od hospitalizacije bili su: dob iznad 64 godine, afroamerička rasa i  tri ili više komorbiditeta. Ukupna stopa smrtnosti među oboljelima od ginekološkog karcinoma i COVID-19  iznosila je 14.0 %, dok je smrtnost među hospitaliziranim pacijenticama iznosila 25.7 %. Nasuprot tome, stopa smrtnosti od 34.3% zabilježena je u ukupnoj populaciji u regiji NYC-a za sve oboljele od COVID-19 u dobi od 65. do 74. godine koji su zahtijevali hospitalizaciju, napominju istraživači.

"Pacijentice s ginekološkim rakom koje su hospitalizirane zbog COVID-19 mogu se savjetovati da će se gotovo 75 posto oporaviti i biti otpušteno", dodaju. Osim toga, većina žena bila je podvrgnuta sustavnom liječenju protiv raka. Kemoterapija i nedavna velika operacija nisu bili prediktivne za težinu infekcije ili smrtnost od COVID-19.

Međutim, uočena je povezanost između imunoterapije i smrti zbog COVID-19. Tri od osam bolesnica (37.5%) na imunoterapiji umrlo je u bolnici, uključujući dvije pacijentice s ponavljajućim seroznim karcinomom jajnika visokog stupnja i jednu pacijenticu s ponavljajućim karcinomom maternice visokog stupnja.

Pacijentice s ginekološkim karcinomima nemaju povećan rizik od teškog COVID-19

Sve u svemu, ova studija otkrila je "ograničene asocijacije između vremena liječenja raka, i vrste terapije (osim imunoterapije) s težinom i smrću COVID-19, podupirući sigurnost kontinuiranog liječenja raka tijekom pandemije", dodaju.

"S obzirom da se ne očekuje da će pandemija COVID-19 jenjavati neko vrijeme, to može pomoći ublažiti strahove pacijentica i omogućiti im da se osjećaju sigurno u nastavku kritičnog liječenja raka uključujući operaciju i terapiju usmjerenu protiv raka", zaključuju.

Koautorica dr. Bhavana Pothuri, također iz Centra za rak Perlmutter, rekla je da žene ne bi trebale odgađati probir, dijagnozu ili liječenje raka zbog COVID-19.
"Osnovna pravila skrbi o onkološkim pacijenticama nisu se promijenila tijekom pandemije. Rano otkrivanje, probir i skrb dovode do toga da više pacijentica preživi ono što je i dalje vodeći uzrok smrti među američkim ženama", rekla je u priopćenju za medije.IZVOR: https://bit.ly/2Xt7AaP Rak, online 2020.

Dr. med. Sanja Tadić

Povezane teme

  Novosti - Sve