Datum zadnje izmjene: 28. 12. 2019.

Dostupne metode kontracepcije osiguravaju visoki, ali promjenjivi stupanj zaštite protiv neželjene trudnoće. Većina metoda ima i nekontraceptivnih dobrobiti. Najvažniji čimbenik koji određuje učinkovitost kontracepcije je pridržavanje uputa o pravilnoj upotrebi. Hormonske metode su jako učinkovite ako se pravilno koriste, a dostupne su u obliku tableta, vaginalnih prstena, potkožnih implantata i depo-injekcija. Kombinirane hormonske metode (etinil-estradiol s gestagenom) dostupne su kao pilule, vaginalni prsteni i transdermalni naljepci (flasteri). 

Kontraceptivna učinkovitost ispitana je većinom u zdravih žena normalne ili gotovo normalne tjelesne težine.Broj žena koje imaju povećanu težinu ili su pretile, u stalnom je porastu. Pretilost utječe na metabolizam i raspodjelu nekih lijekova, pa tako i u slučaju hormonske kontracepcije može utjecati na njezino djelovanje. Ako se smanji učinkovitost kontracepcije, očekuje se više neželjenih trudnoća, više prekida trudnoća i više opstetričkih i perinatalnih komplikacija te je stoga važno utvrditi učinkovitost kontracepcije u pretilih žena.Ovo istraživanje temeljilo se na prospektivnoj kohortnoj skupini žena koje su sudjelovale u CHOICE program. Spolno aktivnim ženama reproduktivne dobi koje su trebale kontracepciju ponuđena je reverzibilna kontraceptivna metoda. McNicholas i kolege izvijestili su o 1,523 žene koje su odabrale koristiti kombinirane kontracepcijske pilule, vaginalne prstene ili transdermalne flastere. 

Neuspjeh metode definiran je trudnoćom koja se dogodila tijekom korištenja određene metode. Pouzdanost pojedinih kontraceptivnih metoda mjeri se Pearl Indexom koji označava broj trudnoća kod 100 žena koje se metodom služe godinu dana. Zanimljiva je činjenica da se razlikuju teoretski podaci od stvarnih podataka.

Sudionice su podijeljene prema indeksu tjelesne mase (BMI):

  • BMI< 25 kg/m2: normalna težina
  • BMI=25-29.9 kg/m2: prekomjerna težina
  • BMI=30-39.9 kg/m2: pretilost
  • BMI> 40 kg/m2: morbidna pretilost
Kontracepcija i pretilost

Korisnice pilula i prstena imale su slična temeljna obilježja, dok su korisnice flastera češće imale niža primanja, niži stupanj obrazovanja i u prošlosti više neželjenih trudnoća. Kontraceptivni neuspjesi bili su slični: 5.6% za oralnu kontracepciju, 4.6% za flaster, 3.4% za prsten. Kontraceptivna učinkovitost kombinirana je i analizirana preko kategorije BMI. Ukupno je bilo 128 neželjenih trudnoća. Stopa neuspjeha nije se razlikovala među ženama različitih BMI. Pretile žene češće su bile starije, imale niža primanja i slabije obrazovanje. Dob je bila negativno povezana s neželjenom trudnoćom, a anamneza neželjenih trudnoća identificirana je kao signifikantni rizični faktor. Unatoč dostupnosti visoko djelotvorne kontracepcije, oko polovina svih trudnoća su neplanirane, a polovina od tih bude prekinuta. Kontracepcija ima neuspjeh ako se neprimjereno koristi, no na njezinu djelotvornost mogu utjecati i ostali rizični faktori.

Visoki BMI utječe na apsorpciju, metabolizam, raspodjelu, vezanje za proteinske nosače i izlučivanje. Iz svih tih razloga, bilo je važno utvrditi kontracepcijsku djelotvornost dostupnih hormonskih metoda u pretilih žena. Pretilost utječe na ženinu mogućnost začeća. Žene čiji BMI izlazi izvan normalnoga raspona, imaju manju šansu za začeće, a što je BMI veći, šansa za trudnoću je manja. 

Pretile žene imat će i niz drugih zdravstvenih problema poput intolerancije glukoze, dijabetesa melitusa, kardiovaskularnih bolesti i povećanog rizika za tromboemboliju te stoga treba biti oprezan s odabirom kontracepcije. Iz istih razloga, prekid neželjene trudnoće, ali i sama trudnoća i porođaj nose za te žene povećani rizik. One često uzimaju i druge lijekove koji mogu utjecati na aktivnost egzogenih hormona. 

Pretile žene mogu imati i broje koristi od hormonske kontracepcije, osim zaštite od neplanirane trudnoće. Tako hormonska kontracepcija smanjuje rizike za endometrij koji nastaju kao posljedica debljine. Poštujući kontraceptivnu učinkovitost pojedine metode, potrebno je znati koje su metode najprikladnije za pretilu ženu. Kontraceptivna djelotvornost, nekontraceptivne dobrobiti i mogući štetni učinci povezani s hormonskom kontracepcijom trebaju biti istraženi. Pretilim ženama potrebno je objasniti da uz pravilno korištenje pojedine metode ne trebaju brinuti o neuspjehu kontracepcije zbog svoje debljine. 

 

 

Dr. Vesna Harni

Povezane teme