Ciste, miomi i endometrioza

Endometrioza

Endometrioza označuje prisutnost stanica endometrija, sluznice i strome koji u normalnim uvjetima oblažu unutrašnjost materišta (cavum uteri)...

Saznajte više...

Liječenje cista

Liječenje cista na jajniku ovisi o starosnoj dobi, reproduktivnom statusu, vrsti i veličini ciste,  promjenama ciste tijekom vremena,...

Saznajte više...

Tumorski biljezi

Tumorski biljezi / tumorski markeri su tvari koje stanice tumora izravno stvaraju ili potiču njihovo lučenje iz netumorskih tkiva, odnosno stanica....

Saznajte više...

Liječenje policističnih jajnika

Liječenje prilagođeno potrebama pacijentica   Promjene načina života Promjene načina života, uključujući dijetu i tjelovježbu,...

Saznajte više...

Policistični jajnici

Sindrom policističnih jajnika - PCOS je najčešća endokrinopatija u žena reproduktivne dobi. Njegova visoka prevalencija je privukla veliku...

Saznajte više...

Ciste

Cistične tvorbe jajnika predstavljene su manjim ili većim šupljinama ispunjenim tekućinom, koje se mogu pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi,...

Saznajte više...

Alternativni pristup miomima

Kao što je maternica središnji organ male zdjelice, usidrena kao brod u luci s tri para veza (ligg. infundibulopelvica, teres i...

Saznajte više...

Liječenje mioma

Liječenje mioma ovisi o dobi pacijentice, paritetu i želji za trudnoćom, njenom općem zdravlju, veličini i smještaju mioma s posljedičnom...

Saznajte više...

Teorije nastanka mioma

Jedan od najvažnijih aspekata u etiologiji mioma, uzročnik i inicijator njihovog nastanka je i danas nepoznat, iako postoji više teorijskih...

Saznajte više...