Datum zadnje izmjene: 22. 11. 2021.

Izloženost majke hipertenzivnim poremećajima trudnoće u maternici čimbenik je rizika za moždani udar četiri desetljeća kasnije, prema velikoj populacijskoj studiji.

"Naša otkrića ukazuju na to da su hipertenzivni poremećaji tijekom trudnoće povezani s povećanim rizicima za moždani udar i potencijalno srčane bolesti u djece u dobi do 41 godine", rekao je dr. Fen Yang iz Karolinškog instituta u Stockholmu. Dr. Yang predstavio je studiju na 'ESC Heart and Stroke 2021', internetskoj znanstvenoj konferenciji Europskog kardiološkog društva.

Pojedinci rođeni od majki s hipertenzivnim poremećajima trudnoće mogu imati korist od ranog pregleda i preventivnih napora kako bi se smanjio rizik za srčani i moždani udar kasnije u životu, pišu dr. Yang i kolege u svom sažetku s konferencije.

Poznato je da djeca izložena hipertenzivnim poremećajima trudnoće imaju povećani rizik za prijevremeni porođaj, ograničenja rasta fetusa i kardiovaskularne rizične čimbenike, uključujući visoki krvni tlak, pretilost i dijabetes kasnije u životu. No, manje se zna postoji li izravna veza između hipertenzivnih poremećaja u majke tijekom trudnoće i ishemijske bolesti srca i moždanog udara, objašnjava studijski tim.

Da bi istražili, analizirali su podatke o više od 5,8 milijuna beba rođenih u Švedskoj (od 1973. do 2014.) i Finskoj (od 1987. do 2014.) te pratili ishemijsku bolest srca i moždani udar do 2014. Ukupno je rođeno 218.322 (3,8%) beba od strane majki s hipertenzivnim poremećajima u trudnoći.

Tijekom razdoblja praćenja (dijelom i više od 40 godina), u  2.340 (0,04%) potomaka dijagnosticirana je ishemijska bolest srca, a 5.360 (0,09%) je pretrpjelo moždani udar. Potomci izloženi majčinoj hipertenziji u trudnoći imali su 29% povećani rizik za ishemijsku bolest srca, i 33%veći rizim za moždani udar, što je bilo statistički značajno. Povezanosti su bile neovisne o prijevremenom rođenju i zastoju fetalnog rasta.

Hipertenzivni poremećaj trudnoće u majke i dalje je značajno povezan s moždanim udarom, ali ne i ishemijskom bolešću srca u analizama braće i sestara.

"Analize braće i sestara ukazuju da su zajednički genetski čimbenici ili čimbenici okoliša bili glavni razlozi za povezanost hipertenzivnih poremećaja trudnoće i rizika za ishemijske bolesti srca. Međutim, povećani rizik za moždani udar je i dalje postojao, što ukazuje na mogućnost izravnih intrauterinih učinaka," Yang je rekao u priopćenju.

Važno je napomenuti da je ova studija bila opservacijskog karaktera, pa su daljnja istraživanja s duljim praćenjem opravdana i mogla bi pridonijeti boljem razumijevanju mogućih temeljnih mehanizama.

Hipertenzija u trudnoći i rizikom za moždani udar u potomaka

Ako bi ova otkrića bila podržana budućim studijama, probir na čimbenike rizika poput pretilosti, visokog krvnog tlaka i dijabetesa u djece čije su majke imale hipertenzivni poremećaj tijekom trudnoće i preventivne mjere usmjerene na zdravlje majki mogu se primijeniti vrlo rano u životu kako bi se smanjio rizik od kardiovaskularnih bolesti u kasnijem životu. Znanje o tome i djelovanje na majčino zdravlje mogu tako imati korist za dvije generacije.

 

SOURCE: https://bit.ly/3pbJ5Ma

ESC Heart and Stroke 2021, online 2021.

 

dr. Vesna Harni

Povezane teme

  Novosti - Sve