Datum zadnje izmjene: 13. 10. 2021.

Biološki lijek tvrtke Immunomedics', koji se sastoji od imunološko-farmakološke kombinacije antitijela i lijeka sakituzumab govitekana, smanjila je rizik za progresiju bolesti ili smrt za 59%, te gotovo udvostručila ukupno preživljavanje (medijan) među ženama s metastatskim trostruko negativnim karcinomom dojke, prema rezultatima 3. faze studije.

U ispitivanju ASCENT na 468 pacijenata, prosječno preživljenje bez progresije bolesti bilo je 5,6 mjeseci pri uporabi lijeka naspram 1,7 mjeseci u žena koje su dobivale konvencionalnu kemoterapiju. Rezultati ASCENT-a izvorno su objavljeni na virtualnom kongresu Europskog društva za medicinsku onkologiju. Prosjek ukupne stope preživljavanja iznosilo je 12,1, odnosno 6,7 mjeseci, izvjestili su znanstvenici u medicinskom časopisu 'New England Journal of Medicine'.

"Korist biološke terapije uočena je u svim kliničkim i unaprijed specificiranim podskupinama, uključujući pacijente koji su prethodno liječeni inhibitorima PD-1 ili PD-L1", rekao je autorski tim pod vodstvom dr. Aditye Bardia iz Centra za rak Opće bolnice Massachusettsu / Boston.

Liječenje, koje je ubrzano odobrila Američka agencija za hranu i lijekove u travnju 2020. godine, primjenjivano je u prosjeku 4,4 mjeseca.

Lijek ipak nije pogodovao svima. Otprilike trećina - 35% bolesnica, imale su objektivan odgovor na lijek, u usporedbi s 5% među onima na kemoterapiji. Primatelji sakituzumab govitekana također su bili skloniji nuspojavama 3. stupnja ili više. Stope ozbiljne neutropenije javile su se u 51% ispitanica koje su primale biološki lijek naspram 33% bolesnica na kemoterapiji.

Biološki lijek povećava preživljavanje u metastatskom trostruko negativnom raku dojke

Leukopenija rangirana kao 3. stupanj ili više pojavila se u 10% bolesnica sa sakituzumab govitekanom i bila je upola manja od uobičajenog liječenja. Stope febrilne neutropenije bile su 6%, odnosno 2%. Ozbiljna dijareja nastala je u 10% bolesnica iz eksperimentalne skupine i u manje od 1% kontrolnih bolesnica.  Samo 5% žena prekinulo je liječenje zbog neželjenih događaja.

 

IZVOR: https://bit.ly/2Q2uyFz

The New England Journal of Medicine, online 2021.

 

dr. Vesna Harni

Povezane teme

  Novosti - Sve