Datum zadnje izmjene: 12. 02. 2020.

Razina vitamina D vjerojatno neće utjecati na rizik od gestacijske hipertenzije ili preeklampsije, kažu istraživači. Trudnice često imaju niske razine vitamina D, za koje neke studije sugeriraju da mogu povećati rizik od preeklampsije te sugeriraju da bi dodatak vitamina D mogao zaštititi od poremećaja, dok druge nisu pronašle nikakvu korist.Da bi dalje istražili, dr. Maria Magnus i kolege sa Sveučilišta u Bristolu u Velikoj Britaniji koristili su Mendelovu randomizaciju kako bi utvrdili mogu li genetske varijante povezane s proizvodnjom i metabolizmom vitamina D također utjecati na rizik od preeklampsije i gestacijske hipertenzije.

Kao što je objavljeno na internetu u BMJ-u, studirano je 7.389 žena (751 s gestacijskom hipertenzijom i 135 s preeklampsijom) iz dvije velike europske studije, Avonske longitudialne studije roditelja i djece (ALSPAC) i Studije generacije R.Tim je također proveo dodatnu analizu randomiziranog uzorka od 3.398 pacijenata s preeklampsijom i 6.059 kontrolnih ispitanika.

Rezultati njihove konvencionalne multivarijabilne analize pokazali su relativni rizik za preeklampsiju od 1,03 kod 10% -tnog smanjenja razine 25-hidroksi vitamina D i 2,04 za razinu 25-hidroksi vitamina D manje od 25 nmol / L u usporedbi s 75 nmol / L ili više. Nije pronađena nikakva povezanost s gestacijskom hipertenzijom. Rezultati Mendelovskih randomizacijskih analiza nisu dokazali kauzalni učinak vitamina D na rizik od bilo kojeg stanja.

Prema mišljenju autora, potrebne su daljnje Mendelovske studije randomizacije s većim skupinama. "U kombinaciji s adekvatno potaknutim kliničkim ispitivanjima, to bi moglo pomoći u konačnom utvrđivanju ima li vitamin D ulogu u hipertenzivnim poremećajima povezanim s trudnoćom". Dr. Magnus je primijetila: "Procjenjujemo samo rizik od hiperteznije i preeklampsije tijekom trudnoće, tako da ne možemo isključiti da dodatak vitamina D može biti koristan za druge ishode trudnoće".

"Važno je da kliničari preporučuju da trudnice jedu uravnoteženu i raznovrsnu prehranu kroz trudnoću", zaključila je.

Dr. Iffath Abbasi Hoskins, klinička profesorica, Odjel za porodništvo / ginekologiju, NYU Langone Health u New Yorku, komentirala je: "Postoje prethodne studije koje upućuju na to da su niske razine vitamina D tijekom trudnoće povezane s povećanom mogućnosti hipertenzivnih poremećaja. Postoje prethodne studije koje pokazuju da nadopunjavanje prehrane trudnica s vitaminom D nije spriječilo hipertenzivne poremećaje ".

"Autori objašnjavaju razlike u tome kako su podatci prikupljeni u ALSPAC-u (kliničar je već odredio dijagnozu) i u Generaciji R (nakon mjerenja krvnog tlaka i proteinurije određeno je stanje)", rekla je. "Ove dvije vrlo različite metode identificiranja hipertenzivnih poremećaja rezultirale bi varijacijama u načinu na koji su dijagnosticirane i tako utječu na ishod koji se proučava". "Dosadašnja istraživanja uglavnom su se usredotočila na etnički ne-raznolike žene (europsko podrijetlo), dok će u stvarnom svijetu etnicitet, a time i genetski sastav trudnica, biti daleko raznolikiji", saopćila je ona e-mailom. "Dijeta i nadopuna također bi imala varijabilan učinak na cirkulaciju / raspoloživost vitamina D tijekom trudnoće."
 

Vitamina D i gestacijska hipertenzija

"Općenito, dodatak vitamina tijekom trudnoće za američke žene obično je nepotreban, jer je njihova prehrana zadovoljavajuća za sve vitamine i minerale", dodala je. "Zbog toga nije potrebno dodavanje vitamina za prenatalne bolesti ili dopunjavanje vitamina D za prevenciju hipertenzivnih poremećaja ili za bilo koje druge indikacije."

 

SOURCE:http://bit.ly/2IMis0d
BMJ 2018.Dr. Sanja Tadić

Dokumenti za preuzimanje

Povezane teme

  Novosti - Sve