Datum zadnje izmjene: 05. 04. 2020.

Unatoč zaštiti predviđenoj Zakonom o povoljnoj skrbi, žene koje imaju zdravstveno osiguranje preko svog poslodavca mogle bi platiti još isuće dolara iz svog džepa kako bi imale dijete u Sjedinjenim Državama, izvijestili su istraživači ovog tjedna.

Iako se Zakonom o povoljnoj skrbi predviđa da poduzeća pokrivaju većinu majčinih troškova,  dio tih troškova mogao bi se prenijeti na žene u obliku novčanih naknada i odbitaka. Procijenjeni prosječni troškovi rađanja za žene sa zdravstvenim osiguranjem preko poslodavca porasli su na 4,569 dolara u 2015. godini, u odnosu na 3,069 dolara u 2008. godini, navodi se u izvješću u časopisu Health Relations.

"Otkrili smo da je između 2008. i 2015. godine 98% žena imalo dodatne vlastite troškove majčinstva. To je univerzalan fenomen", izjavila je koautorica dr. Michelle Moniz, sa Instituta za zdravstvenu politiku Sveučilišta u Michiganu. "Ovo su velika financijska opterećenja."

Studija je obuhvatila nacionalni uzorak od 657,061 žena upisanih u 84,178 planova sponzoriranih od poslodavaca koje su hospitalizirane zbog porođaja od 2008. do 2015. Tim je analizirao troškove svih zdravstvenih usluga korištenih prije i nakon porođaja koje bi mogle igrati ulogu u uspjehu i zdravlju žene i njenog djeteta. Procijenjeni troškovi iz vlastitog džepa za carski rez bili su veći nego za vaginalni porođaj, pri čemu je prosječni trošak iz vlastitog džepa porastao s 3,364 USD u 2008. na 5,161 USD u 2015. To je u usporedbi s procijenjenim prosječnim troškovima od 1,910 USD za vaginalni porođaj, znamenka koja se u 2015. godini popela na 4,314 dolara.

"Ovaj rad pruža nove podatke o potrošnji iz vlastitog džepa za rodilište u okviru izdataka koje osigurava poslodavac, što je vodeći oblik pokrića za žene reproduktivne dobi", izjavila je Usha Ranji, suradnik direktora za zdravstvenu politiku žena u Henry J. Kaiser Family Foundation.

Rekla je da na nacionalnoj razini 82% obuhvaćenih radnica ima godišnji odbitak i da razina odbitka raste. Prosječni godišnji odbitak se povećao 100% u posljednjem desetljeću.

Porođaj je najčešći razlog hospitalizacije u Sjedinjenim Državama. Čak i s privatnim zdravstvenim osiguranjem, žene bi se mogle suočiti sa značajnim troškovima iz vlastitog džepa. Ovi rezultati su zabrinjavajući jer je trošak jedan od razloga zašto bi mnoge žene mogle odgoditi ili preskočiti potrebnu njegu što dovodi do loših ishoda za majku i dijete.

Imati dijete u SAD-u je skupo

Sjedinjene Države imaju najveću stopu smrtnih slučajeva povezanih s trudnoćom u razvijenom svijetu, a oko 700 žena umire svake godine od komplikacija trudnoće, ističe američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti.

Studija je kvantificirala troškove majčinstva i izaziva zabrinutost da unatoč dugo postavljenim ciljevima, američka politika još uvijek ne osigurava odgovarajuću majčinsku skrb. To su ključne usluge kojima se osigurava da svaka beba započne zdrav život.

 

IZVOR: http://bit.ly/2QzNQiP

Zdravstvena pitanja, na mreži 2020.

 

Dr. Sanja Tadić

Povezane teme

  Novosti - Sve