Datum zadnje izmjene: 23. 05. 2022.

Dodatak estrogena antipsihoticima može biti učinkovita opcija za smanjenje simptoma u žena sa shizofrenijom i nova je mogućnost liječenja tih pacijentica, ukazuju nova istraživanja.

Sustavni pregled literature koji su proveli istraživači na Sveučilištu Maryland u Baltimoreu je pokazao da davanje estrogena ovisno o dozi, statistički značajno smanjuje simptome shizofrenije u usporedbi sa samostalnim antipsihotičnim liječenjem.

"Naš pregled ukazuje da estrogen ima značajan učinak u smislu poboljšanja psihotičnih simptoma, što ovaj nalaz čini ohrabrujućim i treba ga analizirati u daljnjim istraživanjima", izjavila je vođa studije Dr. Viviana Alvarez Toro. Nalazi su predstavljeni na godišnjem sastanku Američkog udruženja psihijatara.

Prirodni antipsihotik

Shizofrenija pogađa oko 1% populacije, a prethodna istraživanja pokazuju da se simptomi često razlikuju među spolovima, iako je učestalost shizofrenije slična u muškaraca i žena.

Alvarez Toro i suradnica Elise Turner, oboje zaposlenici Sveučilišta Maryland / Sheppard Pratt Psychiatry Residency Program, Baltimore, napominju da mlade žene obično razvijaju simptome 3 do 4 godine kasnije od njihovih muških vršnjaka i da se simptomi u žena mogu razviti u vrijeme hormonskih promjena, uključujući razdoblje nakon rađanja ili nakon menopauze.

Nadalje, prethodna istraživanja pokazuju da su ukupne razine estrogena obično niže u žena s shizofrenijom u usporedbi s vršnjakinjama bez poremećaja.

Ranije studije su također pokazale kako estrogen pojačava djelovanje antagonista dopamina u životinjskim modelima i može poslužiti kao "prirodni antipsihotik" koji može objasniti razlike u simptomima između muškaraca i žena, napisali su istraživači.

Istraživači također ističu da estrogen može igrati zaštitnu ulogu u ozljedi neurona, promičući neurogenezu i remijelinizaciju.

Na temelju tih podataka, Alvarez Toro i kolege su proveli sustavni pregled kako bi ispitali učinke estrogena u odraslih žena i usporedili ga sa samostalnim tretmanima s antipsihoticima - trenutnim standardom liječenja.

Estrogen u terapiji žena sa shizofrenijom

Odnos ovisan o dozi

Za pregled su odabrane samo randomizirane kontrolirane studije / RCT. Konačna analiza je bila temeljena na šest RCT-a s ukupno 426 odraslih žena s dijagnozom shizofrenije pomoću DSM kriterija.

Ta su ispitivanja također bila ograničena na studije koje su koristile skale utemeljene na dokazima, kao što su PANSS - skala pozitivnog i negativnog sindroma ili skraćena skala BPRS - psihijatrijske ocjene, za mjerenje pozitivnih i negativnih simptoma shizofrenije. Primarni ishod istraživanja bio je smanjenje pozitivnih i negativnih simptoma shizofrenije mjereno navedenim skalama.

Istraživači su otkrili da su sve studije koje su mjerile simptome pomoću prve skale / PANSS pokazale statistički značajno smanjenje ukupnih rezultata za žene liječene estrogenom u usporedbi sa ženama koje su liječene isključivo antipsihotikom.

Pregled je također pokazao da se s povećanjem doza estrogena povećao ukupni PANSS rezultat. Studija koja je mjerila simptome pomoću druge skale / BPRS pokazala je odsutnost statistički značajnog trenda smanjenja ukupnih rezultata za sudionice liječene estrogenom u usporedbi s onima koje su liječene monoterapijom antipsihoticima.

Sveukupno, kaže Alvarez Toro, čini se da estrogen kao pomoćni tretman za žene sa shizofrenijom smanjuje pozitivne i negativne simptome ovisno o dozi. Iako u ovom trenutku nema kliničkih implikacija, Alvarez Toro dodaje da rezultati svakako opravdavaju daljnje istraživanje u većim i raznolikim populacijama.

Pravovremeno, važna

Komentirajući navedne rezultate, dr. Dolores Malaspina profesor psihijatrije, neuroznanosti, genetike i genomskih znanosti, Medicinski fakultet Icahn, Mount Sinai u New Yorku, opisala je istraživanje kao "pravovremeno i važno".

"Dosljedno je primijećeno da psihijatrijski simptomi mogu nastati u premenstrualnom razdoblju, a to uključuje pozitivne i negativne psihijatrijske simptome u žena sa shizofrenijom", kaže Malaspina.

Osim toga, Malaspina je primijetila da je neravnoteža spolnih hormona zajednička značajka bolesti. Također je istaknula da estrogen i hormon stresa kortizol imaju inverzan odnos i da je stres obično povišen u žena sa shizofrenijom, što smanjuje razinu estrogena. Malaspina je rekla da je estrogen važan dodatni tretman za neke žene. Međutim, dodala je, "liječenje estrogenom treba spovesti s oprezom".

Prethodna istraživanja su pokazala da je estrogen povezan s povećanim rizikom od raka i može povećati krvni tlak.

 

 

Američko udruženje psihijatara (APA) 2020.

Povezane teme

  Novosti - Sve