Datum zadnje izmjene: 04. 02. 2020.

Žene s nedijagnosticiranom celijakijom vjerojatno će imati više pobačaja ili mrtvorođenih beba nego žene koje nemaju ovu dijagnozu, navodi se u danskoj studiji. Kada se celijakija identificira i liječi dijetom bez glutena rizici komplikacija trudnoće sa strane majki se vraćaju na normalnu razinu. 

Za studiju su istraživači analizirali podatke o ishodima trudnoće kod 6.319 žena s dijagnozom celijakije i usporednom skupinom od 63.166 sličnih žena koje nisu imale ovu dijagnozu. Sveukupno, nije bilo razlike u broju trudnoća između žena koje su kasnije dobile dijagnozu celijakije i žena koje nisu. I ukupna vjerojatnost za živorođene bebe, pobačaje i druge komplikacije trudnoće bila je slična u obje skupine žena. No u vrijeme prije dijagnoze celijakije, žene koje su kasnije dobile ovu dijagnozu su imale 12 posto veću vjerojatnost za pobačaj i 62 posto veću vjerojatnost da će imati mrtvorođenu bebu od onih trudnica koje nikad nisu razvile tu bolest. 

"Mogli bismo potvrditi da nije bilo povećanog rizika od negativnih ishoda trudnoće kada je žena imala dijagnozu celijakije prije reproduktivnog događaja - i stoga se pretpostavljalo da su liječeni dijetom bez glutena", izjavila je vodeća autorica istraživanja Louise Grode, istraživačica u Horsens Regionalna bolnica u Danskoj. Oko jedan od 100 ljudi ima celijakiju. 

Rezultati istraživanja ukazuju na to da žene koje imaju neobjašnjive probleme s plodnosti, pobačajima ili mrtvorođenosti možda trebaju biti testirane na celijakiju kako bi se vidjelo pridonosi li celijakija tim problemima, rekla je Grode. Nedijagnosticirana celijakija je bila povezana s 15 posto većom vjerojatnosti za bilo kakve negativne ishode trudnoće u razdoblju duže od pet godina prije dijagnoze, u usporedbi sa ženama koje nikad nisu razvile celijakiju, objavili su istraživači u znanstvenom časopisu Human Reproduction

Istraživanje nije bilo kontrolirani eksperiment koji bi dokazao da li ili kako nedijagnosticirana celijakija može izravno utjecati na ishode trudnoće. Također nije osmišljeno kako bi procijenilo da li dijagnosticiranje i liječenje celijakije može promijeniti izglede žene za bebom. Drugo ograničenje je da istraživači nisu imali podatke o dva glavna čimbenika rizika za neplodnost i komplikacija trudnoće: pušenje i pretilost. Ipak, rezultati se temelje na prethodnim istraživanjima koja upućuju na činjenicu da ispravno liječena celijakija ne mora nužno spriječiti žene da imaju bebe. 

Nedijagnosticirana celijakija povezana s pobačajem i mrtvorođenošću

"Ja bih savjetovao da žene koje imaju problema s neplodnosti, žene koje imaju rekurentne pobačaje, djevojke s neregularnim menstrualnim ciklusima trebaju proći testiranje na celijakiju", rekao je dr. Govinda Makharia, istraživač na Sveučilištu Indian Institute of Medical Sciences u New Delhiju koji nije bio uključen u studiju. Važno je brzo testiranje jer, ako žene imaju celijakiju, imati će bolji ishod trudnoće ako što prije promijene svoju prehranu kako bi liječili to stanje, napisao je je Makharia. 

"Moram nadalje naglasiti da nema osnova niti bilo kakvih dokaza da žene koje su neplodne trebaju početi s bez prehranom bez glutena bez dijagnoze celijakije, s idejom da će zatrudniti i imati manje komplicirani tijek trudnoće", upozorio je Makharia.


 

IZVOR: http://bit.ly/2lF6NQW
Hum Reprod 2018.Dr. Dubravka Dedeić

Povezane teme

  Novosti - Sve